částečná bibiliografie Jana Hollana z třetího tisíciletí

Brychtová, Jitka, Jan Hollan, and Josef Krause. Vyhodnocení vlivu umělého osvětlení vybraných lyžařských areálů na přírodu a krajinu území KRNAP a jeho ochranného pásma. 2005. . (url).

Gaillyová, Yvonna et al. Seminární Centrum Hostětín. Sborník Konference Energeticky Pasívny Dom 2007 II. Bratislava: Inštitút pre energeticky pasívne domy (\wwwshttp://www.iepd.sk), 2007. 4 13. . (url).

Gaillyová, Yvonna, and Jan Hollan. Normy, Normy, Normy  Veřejná Stavba, Pasivní Standard, Normy a Uživatelé. Brno, 2010. 24 Jun. 2011. (url).

Haselsteiner, E. et al. Nové Standardy Pro Staré Domy. Příručka Pro Regeneraci Rodinných Domů Ve 21. Století. Brno: AEE NÖ-Wien; ZO ČSOP Veronica - Ekologický institut, 2012. . (url).

Hlaváček, Tomáš. Brněnský Světelný Cirkus / Jan Hollan (CZ) / (13. 7.). Fórum 4AM. 14 Jan. 2012. (url).

Hollan, J. Úplněk - Kolik Světla Dává. 4 Oct. 2010. (url).

Hollan, Jan. A Bash Script Sorting the Luminaires According Minimum Illuminance of the Road. Oct. 2007. 10 Nov. 2012. (url).

---. A Standard House What s That? Houses, Standards, Real Life (Co Je to Standardní Dům? Domy, Normy a Realita). Sborník Semináře v Rámci Projektu Energy in Minds! Zlín: Zelené bydlení, o.s., 2008. (url).

---. Adresář s Českými Předklady Zásadních Textů o Změně Klimatu. 2009. . (url).

---. Adresář s Pomůckami Pro Termografii a Termografickými Snímky. 2009. . (url).

---. Co Je Obloha a Co Zas Hvězdné Nebe? 1993. . (url).

---. Co Je to Energie? (text Pro Projekt Energetické Úspory Na Školách). 11 May 2007. 19 Sep. 2011. (url).

---. Declaration on Light Pollution. 25 Sep. 2012. 26 Sep. 2012. (url).

---. Dva Regenerované ,,paneláky v Novém Lískovci: Nejkvalitnější Bytové Domy v Česku. Internetový Portál Tzbinfo, 29. 8. 2005 (2005) : n. pag. . (url).

---. Globální Klimatický Rozvrat - Elektronická Knihovna Dokumentů v Češtině. 26 Jun. 2011. (url).

---. Hostetin Outdoor Lighting Reconstruction. 2008. 16 Jan. 2011. (url).

---. Choosing the Best-suiting Outdoor Luminaire. 27 Oct. 2007. 10 Nov. 2012. (url).

---. Ies2tab Programme: Photometric Properties of Luminaires. 2012 2001. 10 Nov. 2012. (url).

---. Jak Fungují Tepelné Izolace a Kdy Dokonale. Sborník Konference JUNIORSTAV 2008. Brno: VUT v Brně, FAST, 2008. (url).

---. Jak Propouštějí a Odrážejí Různé Materiály Různé Záření. Instantní Astronomické Noviny 484 (2003) : n. pag. . (url).

---. Jak Zlepšit Okna a Nejen Ta. (1999) : n. pag. . (url).

---. Jaké Lampy Máme Koupit? 27 Jan. 2011. (url).

---. Komponenty Energeticky Úsporných Pasivních Domů. 2004. . (url).

---. Ledová Doba Je Vyloučena s Astronomickou Přesností . 18 Dec. 2000. . (url).

---. Luminance and Radiance Measurement Using Raw Formats of Common Cameras. 2006. 26 Sep. 2012. (url).

---. Mapování Světelného Znečištění a Negativní Vlivy Umělého Osvětlování Na Živou Přírodu Na Území České Republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2004. . (url).

---. Measuring Both Strong  and Faint Light  and Understanding the  Quantities. 15 Sep. 2012. . (url).

---. Metabolism-influencing Light: Measurement by Digital Cameras. Graz, 2004. (url).

---. Nebe Počmárané Stopami Za Letadly. 5 Apr. 2011. 31 Aug. 2011. (url).

---. Neexistuje elektrická Energie . 1 Feb. 2001. 19 Sep. 2011. (url).

---. Nejlepší Okna Se Získají Užitím Rolet s Nízkou Emisivitou. 2005. . (url).

---. Nové Paradigma Osvětlení v Budovách, Nová Řešení. Sborník Anotací Konference JUNIORSTAV 2009. Brno: VUT v Brně, FAST, 2009. 75. . (url).

---. Okna v Pasivních Domech: Nejlepší Dostupné Technologie. Brno. 24 Jun. 2011. (url).

---. Online Computing of Summary Results from Photometric Files of Luminaires and of Plots of Ground Illuminance by Them. 2007. 10 Nov. 2012. (url).

---. Pasivní Domy a Zářivé Toky Energie. 2009. . (url).

---, ed. Pasivní Dům II. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2008. . (url).

---. Přehřívání. 1999. . (url).

---. Přírodní Materiály Jako Tepelná Izolace: Sláma a Nejen Ta. Eko Bývanie. Žilina: MEDIA/ST (\wwwshttp://www.ekobyvanie.sk), 2007. 56 63. . (url).

---. PV Light Measurement at Twilight and Night, Brno Observatory. 2006. . (url).

---. Re: Batlamp - the Ultimate LED Streetlight for Protecting the Night Sky? 2 Oct. 2012. 10 Nov. 2012. (url).

---. RGB Radiometrie Digitálními Fotoaparáty. Workshop Nedestruktivní Testování v Technických Oborech. Brno: VUT v Brně, 2006. 31 37. . (url).

---. RGB Radiometrie Digitálními Fotoaparáty. 2006. 27 Jan. 2011. (url).

---. RGB Radiometry by Digital Cameras. 2008. . (url).

---. Rok Pro (url).

---. Sálání Vedení Proudění. 2008. . (url).

---. Tepelná Čerpadla Pro Topení Jsou Historickou Anomálií. 2004. 5 s. 2 Aug. 2011. (url).

---. Teplo Skrze Okna (pracovní Poznámky). 2000. . (url).

---. Termografické Ověřování Tepelně Izolačních Vlastností Oken Se Speciálními Roletami. Workshop Nedestruktivní Testování v Technických Oborech. Brno: Akad. nakl. CERM, s.r.o., 2005. 27. . (url).

---. Termografické Zjišťování Tepelných Vlastností Budov in Situ (zjišťování Emisivit a Tepelných Toků Pomocí Termokamery). Workshop Nedestruktivní Testování v Technických Oborech. Brno: Akad. nakl. CERM, s.r.o., 2004. 248 253. . (url).

---. The Selection of Best Performing Luminaires for a Street in Ostopovice. 24 Oct. 2007. 10 Nov. 2012. (url).

---. Ve Zdravém Domě Zdravou Noc! Sborník Konference Zdravé Domy. Brno: FA VUT v Brně, 2006. 147 154. . (url).

---. Veličiny a jednotky v astronomii, zvláště v astronomické fotometrii. 20 Sep. 1999. . (url).

---. Venkovní Osvětlení v Obcích. ZO ČSOP Veronica, 2011. . (url).

---. Větrání a Vlhkost Vzduchu: Jaká Je Nejlepší Vlhkost a Jak Jí Docílit? Internetový Portál Tzbinfo, 20. 3. 2006 (2006) : n. pag. . (url).

---. Výzkum Nočního Prostředí Krkonoš. 2006. . (url).

---. What Is Light Pollution, and How Do We Quantify It? Vienna, 2009. (url).

---. Zásady Osvětlování Ve Veřejných Institucích. Zelené Úřadování - Vybraná Témata. Brno: STEP (\wwwshttp://www.ekoporadna.cz), 2007. (url).

Hollan, Jan, and Yvonna Gailly. Thermal Improvement of Windows by Low-emissivity Blinds. 9. Internationale Passivhaustagung 2005, Tagungsband. Darmstadt: PassivhausiInstitut, 2005. 645 646. . (url).

---. Thermal Improvement of Windows by Low-emissivity Blinds. 9. Internationale Passivhaustagung 2005, Tagungsband. Darmstadt: PassivhausiInstitut, 2005. 645 646. . (url).

Hollan, Jan, and Vojtěch Klusák. České Dokumenty k Tématu Biouhel. 2 Aug. 2011. (url).

Hollan, Jan, and Ladislav Rošlapil. Pohlcovani_zareni. 3 Apr. 2012. (url).

Hollan, Jan, and Stanislav Šťastník. Tepelná Optimalizace Okenních Výplní. Construmat 2008, Conference About Structural Materials. Brno: VUT, FAST, 2008. (url).

---. Tepelná Optimalizace Okenních Výplní. Construmat 2008, Conference About Structural Materials. Brno: VUT, FAST, 2008. (url).

Jan Hollan: Změny Klimatu Postupují Rychleji, Než Kdo Čekal - Ekolist.cz. 19 Apr. 2011. 13 Jun. 2012. (url).

Jan Hollan: Změny Klimatu Postupují Rychleji, Než Kdo Čekal - Ekolist.cz; s Rozbalenou Diskusí. 13 Jun. 2012. (url).

Krajinou Mého Srdce Je Nebe, Prohlašuje Fyzik Jan Hollan. Brněnský Deník. 25 Mar. 2013. (url).

Šťastník, Stanislav, Radek Steuer, and Jan Hollan. Možnosti Určení Emisivity Materiálů Pomocí Infračervené Termografie. Workshop Nedestruktivní Testování v Technických Oborech. Brno: VUT v Brně, 2006. 181 186. . (url).