Český překlad starších dokumentů Mezivládního panelu pro změnu klimatu (z AR4 a ze Zprávy o rizicích z r. 2012), některých obrázků z AR5 a jejích SPM, sestavená zpráva Globální oteplení o 1,5 K

a doplňujcí informace k nim
[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[TXT]ice_glossary.htm2007-05-30 21:53 5.6Kfrom wgI AR4 Annex I
[   ]glossary_i.pdf2007-12-11 19:44 640Kfrom SYR AR4 Appendix
[TXT]glossary_i.htm2007-12-11 19:59 132Kfrom SYR AR4 Appendix
[DIR]syr/2007-12-30 18:55 - directory w. figures
[   ]Souhrnna_nb.pdf2008-02-18 13:16 2.8Mcaptions f. gray print
[   ]zk_a_voda.pdf2008-10-09 11:35 166KTechnical Paper Climate Change and Water, Executive Summary in Czech
[TXT]Souhrnna_tema6.htm2008-10-15 11:00 18KSynt.Rep. Topic 6 Cz.
[   ]Souhrnna_tema6.pdf2008-10-15 12:55 109KSynt.Rep. Topic 6 Cz.
[   ]Souhrnna.pdf2008-10-29 13:02 2.4MSynt.Rep. SPM Czech translation
[TXT]gloss_en_cz.html2010-01-27 22:03 384Kbilinugal glossary
[TXT]glos_cz.htm2010-01-27 22:06 131KCzech glossary
[   ]gloss_en_cz.pdf2010-01-27 22:29 704Kbilinugal glossary
[   ]Fyzik_zakl.pdf2010-02-03 21:02 1.0MIPCC WGI Czech SPM
[   ]Dopad_adap_zran.pdf2010-02-13 22:36 749KIPCC WGII Czech SPM
[   ]Zmirnovani.pdf2010-02-16 20:02 772KIPCC WGIII Czech SPM
[DIR]wg3/2010-02-16 23:15 - directory w. figures
[DIR]src/2010-02-26 20:49 - source files
[   ]RC_IPCC_errors_cz.pdf2010-02-27 13:50 176Kchyby AR4: RealClimate
[TXT]RC_IPCC_errors_cz.html2010-02-27 13:51 32Kchyby AR4: RealClimate
[DIR]wg1/2010-02-27 14:17 - directory w. figures
[DIR]wg2/2013-07-16 11:58 - directory w. figures
[DIR]srex/2019-03-17 12:58 - Special Report on Managing the Risks, SPM česky
[DIR]ar5/2019-04-30 13:47 - SPMs of the Fifth Assesment Report and some WG I figures in Czech
[DIR]srCCL/2019-09-02 16:55 - Climate Change and Land
[DIR]sr15/2020-11-17 21:50 - Global warming of 1.5 K - IPCC report Oct 2018

České překlady dokumentů IPCC,

zejména Shrnutí pro veřejné činitele (či politické představitele, z anglického policymakers) zprávy Změna klimatu 2007,

kapitoly 6 Souhrnné zprávy a jejího Glosáře. Název Změna klimatu 2007 je synonymem k názvu Čtvrtá hodnotící zpráva (Assessment Report 4, AR4). Nově (2010) je přidán přeložený externí komentář k jedné chybě v celé AR4 (čítající téměř tři tisíce stran) a k případům, kdy byla za zlovolné chyby záměrně označena trvrzení, která rozhodně chybná nejsou, a taková lživá obvinění byla nafouknuta do mediálních bublin. Dále jsou zde překlady shrnutí technického dokumentu Změna klimatu a voda a Zvláštní zprávy Jak reagovat na rizika extrémních událostí a pohrom a zlepšit adaptace na změnu klimatu.

(click for an English README)

zbývá dokončit

Ve vektorové verzi Dopadů (provizorně je zde nahrazena verzí bitmapovou) se dosud vyskytují nepatřičné české opisy anglického projection, projected (správný překlad je jen projekce, projektovaný, nelze to nahrazovat slovy jako překpokládaný, předpovídaný, prognózovaný) – viz položku Projekce v Glosáři

chronologie podzim 2007-2008

27. listopadu 2007 byla přidána pracovní verze překladu konceptu Shrnutí čtvrtého dílu zprávy, tj. Synthesis Report. Pod názvem Souhrnna.pdf obsahuje od 4. prosince tato pracovní verze i všechny obrázky, od 23. prosince jsou všechny počeštěné. 26. ledna korigovaná verze s vektorovými obrázky, též i ve variantě Sourhnna_nb.pdf s popisky upravenými pro nebarevný tisk.

10. prosince byla přidána hypertextová verze Glossary ze Souhrnné zprávy (vyrobená pracně z html kódu, jak jej vytvořil google ze souboru ar4_syr_appendix.pdf).

11. ledna 2008 pak koncept její bilingvní verze (český překlad Jiří Došek, 17. února upravená jako gloss_en_cz.htm), 14 ledna koncept překladu (autorem je Alexander Ač) části Téma 6 ze Souhrnné zprávy (7. října nahrazeno opravenou verzí). Od 16. února pak je k dispozici upravovaná česká verze glosáře.

8. října přidán překlad shrnutí Technického dokumentu VI, Změna klimatu a voda, zk_a_voda.pdf.

starší chronologie vzniku souborů v tomto adresáři

Pro Shrnutí z Pracovní skupiny I, publikované v únoru s názvem Fyzikální základy, vznikly souběžně dva překlady, založené na anglické předloze SPM, WG I z 5. února 2007 (dnes již zastaralé, zde příp. viz její kopii).

První publikovaný překlad vznikal na půdě Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jeho závěrečné úpravy probíhaly též na Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka v Brně. Zde je k dispozici jako SPM5feb07_cz.pdf, což je shodné se souborem http://kmop.mff.cuni.cz/KMOP-CZ/IPCC_CZ.pdf. Další soubory v hlavním adresáři jsou pracovní poznámky k překladu.

Následně byla publikována pracovní verze překladu, který zadalo Ministerstvo zemědělství. Porovnání překladů umožilo odstranit obsahové chyby, jichž bychom si jinak stěží všimli. Finální verze tohoto oficiálního překladu, obsahově stejného, ale z hlediska plynné češtiny lepšího, je zde jako Fyzik_zakl.pdf.

Nyní již je publikovaná celá první část Čtvrté hodnotící zprávy, přičemž kapitola Shrnutí pro veřejné činitele (3 MB) doznala několika drobných oprav a zejména jiné úpravy, odpovídající knižní sazbě. Pro čtenáře znalé angličtiny může být při četbě překladu velmi užitečný i dosud nepřeložený Glosář a seznam zkratek, tedy přílohy 1 a 3, dostupné v souboru o velikosti 1,6 MB. Při pochybnostech jsou užitečné také FAQs (11 MB).

Pracovní skupiny II a III vydaly svá Shrnutí v dubnu a v květnu. České překlady jsou k dispozici jako Dopad_adap_zran.pdfZmirnovani.pdf (se synonymem Mitigace.pdf).

V adresářích wg1, wg2wg3 jsou k dispozici tytéž překlady a dále adresáře s českými verzemi obrázků. Pro Fyzikální základy počeštil obrázky Jiří Mikšovský, pro další dvě Shrnutí to na základě originálů poskytnutých Pracovními skupinami IPCC provedl Jan Hollan (a s jejich svolením zveřejnil i ve vektorovém formátu *.ai umožňujícím editaci textů).

Poznámka k zápisu veličin a jednotek

Ve Shrnutích se s touto úlohou nakládá dosti volně. Důkladná pravidla pro sazbu fyzikálních vyjádření, která je velmi vhodné dodržovat (už kvůli obecné srozumitelnosti), jsou uvedena v publikaci SP811 dostupné na http://physics.nist.gov/cuu/Units/bibliography.html; pro rychlou orientaci stačí pohlédnout na checklist, na úvodních stranách v a vi. V českých překladech je těmto pravidlům sazba Shrnutí přiblížena jen neúplně.