Global Climate Disruption – information in Czech

Unprecedented pace of global warming caused by a  0.7 W/m2 radiative disbalance of the Earth (oceans absorbing 10 ZJ/a, some 93 % of the whole) leads to disruption of climate patterns and, together with ocean acidification, to disruption of ecosystem services considered to be granted up to now, implying disruption of human society as well. Global warming (of air just over the Earth surface) is a convenient index (a single number as a function of time), but the full picture of its consequences is something much more serious – demanding a descriptive term as given in the heading.

Globální klimatický rozvrat

Co už víme – 8 hesel pro každého
(přidáno pro Sněmovnu 27. dubna 2017)

Tempo globálního oteplování způsobené radiační nerovnovnováhou Země činící (za období 1992-2019) 0,7 W/m2 (viz práci Record-Setting Ocean Warmth Continued in 2019 dokládající ohřívání oceánů tempem 10 ZJ/a, což je zhruba 93 % z celku) vede k rozvratu klimatu, jehož neobyčejná stabilita v posledních tisíciletích umožnila rovoj civilizace. Spolu s okyselováním oceánu vede také k rozvratu ekosystémových služeb, které se donedávna považovaly za samozřejmé, a tím i k rozvratu lidské společnosti. Globální oteplování (vzduchu nízko nad zemským povrchem) je šikovný ukazatel (jediné číslo závislé na čase), ale plný obraz jeho dopadů je mnohem vážnější – zasluhuje si proto výstižné označení uvedené v nadpise. Výklad tohoto i dalších pojmů viz zde. Proč se tím zabývat, to emotivně říká konec filmu Wake Up, Freak Out:

„Žijeme v neobyčejné době. Zabránit, aby se globální oteplování rozběhlo nezadržitelně, je nejdůležitější úkol v celé historii lidstva – a připadl na nás, abychom jej vykonali. Když to neučiníme, vše, čeho se v životě snažíme dosáhnout, bude zničeno nebo se stane bezvýznamným... Ti, co zde byli před námi, o problému nevěděli. A ti co příjdou po nás, už s tím nebudou moci nic dělat... Ale my, my ještě můžeme! Měli bychom sebou už hodit.“

( click for an English index / index anglicky)

Je to proces s mnoha aspekty. Z této stránky se dostanete na další texty o jevu samotném i o neplýtvání energií, což je hlavní nástroj, jak oteplování omezovat:

Nové texty a přehledy:

Dále

Mírně starší:

Tento přehled je vždy neúplný, lze se místo něj podívat rovnou na řadu adresářů.

Zcela aktuální vědecké informace a komentáře k novým publikacím se objevují na adrese realclimate.org.

Nesmysly na pravou míru uvádí zejména skepticalscience.com, je tam k dispozici i přehled mnoha argumentů ve verzi české či slovenské (další překlady jsou zde, za pozornost stojí zejména Vědecký průvodce k Příručce skeptika a nověji i delší Vědecký průvodce skepticismem vůči globálnímu oteplovánítéž zde). Nebo můžete užít celkový přehled překladů cz/sk ze skepticalscience.

Populární vysvětlení i zprávy a komentáře k dění v oboru změny klimatu jsou i několikrát denně na adrese climateprogress.org (např. k oteplování za posledních pět let doporučuji článek převzatý z výše uvedené adresy). Povzbuzující je sledovat 350.org a pak se této iniciativy i účastnit. České novinky uvádí zmenaklimatu.cz, soubor dokumentů v češtině nabízí též veronica.cz/klima. Slovenské texty nabízí blog Alexandra Ače a stránky prof. Milana Lapina, s mnohými aktualitami odborně rozebranými, www.milanlapin.estranky.sk; nově také blog klimatologa Jozefa Pecha, climatemap.blogspot.cz, s velmi důkladnými vysvětleními určenými i široké veřejnosti.

Aktuální přehled vývoje teplot je na stránce NASA / GISS.

Jan Hollan, hollan,ped.muni.cz
Jiná autorova temata: Stavby a energie, Ochrana noci (i zdezde). Opravdu starý přehled je z roku 2005: Občanská fyzika.
Tel.: +420 5 43 23 90 96