Vědecký průvodce skepticismem vůči globálnímu oteplování

„Vědecký skepticismus je zdravý. Ve skutečnosti je věda zcela přirozeně skeptická. Pravý skepticismus znamená, že dříve než dojdeme k závěru, uvážíme celý soubor důkazů. Když se však blíže podíváme na argumenty vyjadřující klimatický ,skepticismus‘, často pozorujeme účelové vybírání indicií a současně odmítání všech dat, která se nehodí do předem vytvořeného závěru. To není skepticismus. To je ignorování faktů i vědy.“

obálka CZ obálka SK Tak začíná nový dokument o 16 stránkách Vědecký průvodce skepticismem vůči globálnímu oteplování (pdf, 3 MB), v lednu vydaný český překlad anglického originálu The Scientific Guide to Global Warming Skepticism. Oč méně je v něm textu, o to více obrázků. V krátkosti jsou zde shrnuty hlavní důvody, proč jsme si jistí, že rozbíhající se změnu klimatu způsobilo lidstvo. Taky je uvedena na pravou míru řada opakujících se dávno vyvrácených námitek. Kromě českého překladu existuje i slovenský, na obou se podíleli pracovníci ústavu CzechGlobe Alexander Ač a Jan Hollan. Postupně přibývají i překlady do dalších jazyků.

Více než stovka dalších námitek je pak pojednána na stránce skepticalscience.com, kde vycházejí i další zajímavé analýzy, opírající se o (a odkazující na) vědecké práce. Do češtiny nebo slovenštiny jsou jich už přeloženy desítky. Další přehled překladů z této adresy je zde.