Pdf českého překladu encykliky Laudato si' (1. vydání z r. 2015) s dodatečnými korekturami (Laudato_si_1jh4.pdf) a její české reflexe

Krátká URL tohoto adresáře: tinyurl.com/LaudatoSi-cz

Reflexi encykliky a Pařížské dohody viz článek v Hospodářských novinách z prosince 2015: Papež František pro budoucnost lidstva a života na Zemi

Tyto i další korektury již byly provedeny ve 2. českém vydání, které je v tištěné podobě od 20. února 2018 dostupné v Praze v knihkupectví Paulínky na Jungmannově náměstí ve vstupu do atria chrámu Panny Marie Sněžné

(Slovenský preklad je online na stránke Konferencie biskupov Slovenska a na Vatikánskom rozhlase)

Originální znění španělské a překlady do hlavních jazyků jsou na stránkách Vatikánu, např. anglický překlad (vpravo nahoře jsou linky na další jazyky).

Korektury vyznačil zprvu Jan Hollan dle letmého přečtení tištěného vydání. Další opravy navrhli Mojmír Vlašín a Leona Svobodová (ta jen pro část o GMO), vyznačeny jsou ty, které jsou kompatibilní se španělským a dalšími zněními encykliky. Správné znění poznámek odkazujících na Deklaraci z Ria a na Chartu Země je dle Petra Ledviny.

Dále, hlavně v případě citace [15] patriarchy Bartoloměje, jde o porovnání textu s návrhem korektur z poloviny srpna, jak byly tehdy ve spěchu připraveny. Tato oprava na str. 9 je významově důležitá (proto jsem ji provedl i v níže zmíněných textech Pavla Nováčka, který používá překlad české sekce Rádia Vatikán, www.radiovaticana.cz, zveřejněný už během prvního týdne, viz ev. její zprávu z 18.6.2015 a překlady kapitol).

Jednoduchá, ale zásadní oprava patří do paragrafu 23, v popisu zesílení skleníkového jevu – jde tam o pohlcování, ne o odraz slunečních paprsků.

Pro přehled korektur je vhodné zobrazit si v Acroreadu "Poznámky", pak je lze všechny (většinou jde jen o překlepy) rychle projít. Prohlížeč Chrome obsah poznámek zobrazit neumí (nutno si soubor Laudato_si_1jh4.pdf stáhnout), prohlížeč Firefox ano.

Kromě encykliky samotné je v tomto adresáři i její reflexe (Přemítání...) kterou napsal doc. Dr. Pavel Nováček. V html podobě je k dispozici na stránkách pastorace.cz a jako pdf na www.pavelnovacek.eu. Má reflexe, aplikující limit 1,5 K z COP21 a s dodatkem o nezbytnosti zpoplatnit "uhlík", je text blog_enc, html či pdf. Další pak v časopise Veronica 1/2016. V dubnu 2016 se k encyklice konala diskuse na Velehradě, viz studentskyvelehrad.cz konkrétně např. na google drive. (Můj úvod k naší roli trval skoro půl hodiny, obrazovky k němu jsou 20a1obraz_min.pdf, následující projekce, ke které mluvil Pavel Nováček, je Velehrad_PavelNov.pdf.)

Pokud jde o české katolické prostředí, starší pohled (2011) na péči o společný domov poskytuje diplomní práce Veroniky Zahradníkové (dříve Pelikánové),

Prezentaci encykliky 18. června ve Vatikánu lze shlédnout jako video (2h), proslovy jsou italské a anglické.
[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]20a1obraz_min.pdf2016-04-01 10:46 956Kpřednáška minimální „PechaKucha“, Velehrad aj.
[   ]Laudato_si_1jh4.pdf2016-05-03 22:21 1.0Ms korekturami J.H., též dle M.V., L.S. a P.L.
[   ]Premitani_v2.pdf2015-10-27 15:14 447Kreflexe Pavla Nováčka
[   ]Velehrad_PavelNov.pdf2016-11-18 12:19 371Kpřednáška Pavla Nováčka 24.4.2016, studentskyvelehrad.cz
[TXT]blog_enc.html2018-09-12 11:12 16KPaříž, encyklika, carbon price
[   ]blog_enc.pdf2016-01-03 12:50 101KPaříž, encyklika, carbon price
[   ]klim_zm_moralni.odp2016-03-08 23:24 6.3Mpřednáška o klim. změně s citáty
[   ]klim_zm_moralni.ppt2016-03-08 23:40 6.9Mpřednáška o klim. změně s citáty
[TXT]vynatky.html2016-09-13 16:19 17K 
[   ]vynatky.odt2015-11-03 11:39 38K 
[   ]vynatky.pdf2015-11-03 11:39 92K 

Encyklika Pochválen buď je adresována celému světu, nejen katolíkům. Je to kniha se záběrem nesmírně širokým a hlubokým, postihujícím zásadní aspekty globální změny. V závažnosti a naléhavosti svého sdělení může být v nejbližším desetiletí stěží překonána.

Není to jen díky všeobecně uznávané morální autoritě a integritě, a ovšem i zkušenostech papeže Františka. Zásluhu na tom má i tým světových osobností vědy, etiky a teologie, které koncept tohoto díla pomáhaly připravovat.

Takřka kterýkoliv ze 246 očíslovaných odstavců lze samostatně ocitovat jako poučení hodné důkladného zamyšlení a následování. Hovoří jednoznačným jazykem, nejde o podobenství, která si mohou lidé vykládat různě, jak se jim to hodí. Řadu nedorozumění a mylných výkladů, jaké v židovsko-křesťanské (a možná i v islámské) tradici hrály neblahou roli, důrazně a opakovaně napravuje. Je tak i neocenitelným komentářem k naší evropské kultuře a úvodem k pochopení křesťanského myšlení.

O životním prostředí a humánním prostředí mluví společně, zdůrazňuje jejich propojenost. Sociální a environmentální problémy lze řešit jen současně. A to jak v měřítku místním, na něž má vliv každý, tak i v měřítku mezinárodním a globálním.

Opakovaně se vrací k tomu, jak dobro, které bylo představováno stabilním klimatem, je nyní ničeno, a jak se zatím téměř nic nestalo pro jeho ochranu. Jak jsou klimatickou změnou postiženi chudí, z nichž mnohým nezbývá než opustit své domovy.

Těm, kterým na ochraně klimatu už dávno velmi záleží, poskytne encyklika mnohem širší pohled. A těm, kteří její potřebu dosud ignorovali, jistě otevře oči. Pokud si ji přečtou. A přečíst by si ji měl každý, a pak se k ní často, mnoho dalších let, vracet. Vždy v ní najde oporu v nejistotě, co je opravdu důležité.

Věřím, že encyklika je částečně srozumitelná už dospívajícím dětem v osmé třídě. A že zaujme, snad i uchvátí všechny učitele, studenty, zastupitele na všech úrovních, zaměstnance obecních úřadů i ministerstev, absolventy vysokých i středních škol, všechny generace. Že pomůže porozumění mezi kulturami a národy. Máme totiž před sebou velký úkol – opravdu uspět při péči o společný domov můžeme jen společně.

Vzhledem k významu, který encyklika má, je potřeba se starat o co nejlepší srozumitelnost její české verze (a ovšem i 7 verzí z června 2015 opřených o verzi španělskou), jakkoliv je již dnes velice dobrá. I výše uvedený návrh korektur je zajisté neúplný. Budu rád, pokud do něj doplníte další návrhy a pošlete mi jejich soupis či přímo komentované pdf, např. na hollan.j na czechglobe.cz.