Rozhlasové a televizní záznamy, v nichž hovoří J. Hollan

Záznamy ani články nevyjadřují stanovisko žádné instituce, jsou to jen odborné pohledy autora opřené o třicetileté soustavné studium problematiky.

Záznamy přednášek (obrazy k nim viz adresář prednasky) a další videa

Výhodou videí přednášek je, že k nim jsou i promítané grafy atd.

Články, které jsou online jinde