Záanamy z vystoupení J. Hollana

Záznamy ani články nevyjadřují stanovisko žádné instituce, jsou to jen odborné pohledy autora opřené o třicetileté soustavné studium problematiky.

Rozhlas a televize

Přednášky (obrazy k nim viz adresář prednasky) a další videa

Výhodou videí přednášek je, že k nim jsou i promítané grafy atd.

Články, které vyšly v tisku