Popis stavebního systému pro pasivní dřevostavby

              + přidej si

Jednoduchý stavební systém pro dřevostavby pasivních domů pokr.

Aktivní systémy v domě

V navrženém domě byly použity jednoduché systémy pro topení a ohřev vody a řízenou ventilaci se zpětným získáváním tepla v celkové ceně kolem 120 000 Kč. Dodatečně bude ještě instalován systém na sluneční ohřev vody.  Zdrojem tepla pro topení a ohřev vody je plynový kondenzační kotel o výkonu 3,9 – 12kW. V podlahách obou podlaží je v betonových deskách zalito šest sekcí trubek podlahového topení v celkové dálce 400m (4 sekce v dolním podlaží, 2 sekce v horním podlaží). Ohřev vody je prováděn v horní polovině solárního zásobníku o velikosti 300 l. Kotel i zásobník jsou umístěny v horní koupelně, pro kotel nebylo třeba budovat komín.

Podzemní registr pro předehřev vzduchu v délce 40m a o průměru 160mm je umístěn v dolní části základových pasů. Rozvody čerstvého vzduchu do obytných místností i odtahy ze sociálních místností jsou prováděny plastovými kanalizačními rourami v obvodovém plášti budovy. Rekuperační jednotka je umístěna na stropě horní koupelny.    

Požární odolnost stavby                    

Přiznaný trámový strop s palubkovým záklopem tvoří jednu z dominant domu. Dnešní požární předpisy požadují použít stropní trámy 240/160mm místo dříve možných a použitých trámů 200/100mm. Mohutnější stropní trámy však nejsou přítěží, neboť mohou být použity v podstatně menší hustotě. Přiznaný trámový strop s palubkovým záklopem je zřejmě i nejlevnější možnou stropní konstrukcí. Použitá skladba obvodových stěn a střechy vyhoví i dnešním požárním předpisům, pokud je zajištěno, že desky minerální vaty mezi příhradovými vazníky při odhoření Velox desky nevypadnou a ochrání tak vazníky před žárem.        

Měření těsnosti budovy

Při stavbě nebyly brány zvláštní ohledy na těsnost budovy, byly jen poctivě dodržovány jednoduché zásady např. při elektroinstalacích. Veškeré mezery mezi Velox deskami nebo Velox deskou a trámem či stěnou byly vyplněny montážní pěnou a překryty stěrkou s perlinkou a omítkou. Všechny kouty (po čase se v řadě z nich objevila trhlina) byly před malováním zatmeleny akrylátovým tmelem. Měření těsnosti pomocí Blower Door testu bylo provedeno před nastěhováním majitelů. Před testem byla uzavřena všechna okna, zavodněny kanalizační odpady a ucpán přívod a odvod vzduchotechniky. Výsledky měření těsnosti jsou téměř dvakrát lepší, než stanoví normový požadavek pro pasivní dům – viz protokol.                 

Průběh výstavby

Před zahájením stavby bylo třeba nalézt někoho, s nímž vytvoříme projekt, a investora, který přistoupí na víceméně svépomocný způsob výstavby domu a bude ochoten nový stavební systém vyzkoušet. Projekt byl vypracován ve spolupráci s Jitkou Novákovou, studentkou Fakulty architektury VUT, a jako investora jsem našel Jiřího Geiera a jeho rodinu. Stavba domu byla zahájena na jaře 2007 a byla dokončena na jaře 2009.  Průběh výstavby prokázal následující fakta:
· Tloušťka nosného obvodového pláště s U=0,1Wm-2K-1 je pouze 480mm; venkovní i vnitřní povrch tvoří pevná deska s výrazně lepšími mechanickými vlastnostmi než desky z pěnového polystyrénu či ze sádrokartonu.
· Veškeré instalace vzduchotechniky, kanalizace, vodovodu i elektřiny je možno jednoduše vést v obvodovém plášti budovy.
· Velmi dobrá vzduchotěsnost pláště domu je zajištěna vnitřními omítkami; případné defekty jsou zjevné a lehce odstranitelné. Detailní průběh výstavby zachycuje komentovaná fotogalerie.

Zpět na předchozí stránku ...

 

Stejným způsobem se staví domek na Slovensku  viz pasivnydom.blog.cz .
  copyright 2008 - J.S. & J.S.