Svobodné   Environmentální Odpovědi

              + přidej si

Kontakt

Jiří Svoboda

 svobj{zavin}ipm.cz

 

 

 


Jsem vědeckým pracovníkem Ústavu fyziky materiálů AVČR a léta se zajímám o úspory energie hlavně při provozu budov. 

Sleduji problematiku globálních změn klimatu a snažím se promýšlet účinné způsoby omezování produkce sleníkových plynů. 

 

 

amper.ped.muni.cz

  Když se nudíte, můžete sledovat, jak stárnete nebo přemýšlet o věcech kolem sebe ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  copyright 2008 - J.S.&J.S.