Solární elektrárna na PdF MU

Image

V dubnu roku 2005 byla na naší fakultě uvedena do ověřovacího provozu největší sluneční elektrárna v České republice s odhadovaným ročním výkonem 40 MWh. Řádný provoz byl zahájen v lednu roku 2006. Jedná se o panely s instalovaným výkonem 40 kWp , umístěné jednak na ploché střeše, jednak ve vertikálním pásu v horní části fasády budovy Pořící 31.

Fotovoltaický systém na bázi krystalického křemíku dodala firma Solartec z Rožnova pod Radhoštem za přispění finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Solární panely jsou rozděleny do tří sekcí. První sekce 48 panelu rady RADIX 72 o celkovém výkonu 5 kWp je umístěna na fasádě, druhá sekce tvořená 288 stejnými panely je umístěna na střeše (30 kWp). Třetí sekce (5 kWp) je osazena nove vyvinutými, tzv. „fotovoltaickými dvojskly“, které se na první pohled liší svou nahnědlou barvou. Každé z 63 těchto „fotovoltaických dvojskel“ o výkonu 90 Wp je tvořeno 72 kusy primárními solárními články. Pro převod stejnosměrného napětí, které je dodáváno fotovoltaickými články, na střídavé sítové napětí 230 V slouží 8 měničů napětí FRONIUS IG60 – po jednom pro první a třetí sekci, zbývajících šest pro sekci druhou. Střešní fotovoltaické panely jsou upevněny na speciálně vytvořené ocelové střešní konstrukci o celkové hmotnosti 13000 kg. Tato masivní pozinkovaná konstrukce dává jistotu stability celého systému a zajišťuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům. Na její instalaci spolu s důkladnou hromosvodnou sítí bylo spotřebováno kolem třetiny nákladu.

Image

Celý fotovoltaický systém je napojen v hlavním rozvaděči na vnitrní silnoproudou sít fakulty, která zahrnuje tri budovy. Je tak umožněno instalovaný výkon bud celý spotřebovat, nebo jej dodávat do vnější rozvodné sítě.

Zkušební provoz ukázal, že reálný potenciál výroby elektrické energie v lokalitě PdF MU vykazuje velmi dobrou shodu v oblasti špiček odběru elektřiny a její výroby z FV panelu. V létě pokrývají téměř celou denní potřebu elektrické energie fakulty (3 budovy, cca 6000 studentů, 200 akademických a 100 neakademických), zejména mezi 12-16 hodinou. To platí za slunného dne; pro dny kdy je zataženo a Slunce je níže na obloze, tento příznivý stav lesá na 5-10% jejich špičkové hodnoty. Ve vstupních vestibulech je vyhrazeno místo pro dva informační panely, na nichž je zobrazován aktuální stav ve výrobě elektrické energie přímou konverzí z dopadajícího slunečního záření a v neposlední řade informace o úspoře emisí CO2. Dále se počítá s napojení informačního výstupu na internetové stránky fakulty a vyvedení hodnot všech dostupných veličin do pracoviště katedry fyziky. Bude tak možno podpořit vedle fyzikálních předmětu experimentálně i předmět Enviromentální výchova, který absolvují i studenti nefyzikálních oborů.

Image

Očekáváme, že jedním z nejvýznamnějších dopadů umístěného fotovoltaického systému na naší fakultě bude velké rozšíření povědomosti o potřebě zavádění obnovitelných zdrojů energie pres studenty - budoucí učitele a jejich žáky na značnou část populace.

◄ zpět