doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Image

Studenti mají zásluhu na tom, že jejich školitel šediví, protože nedělají (dostatečný) pokrok ve výzkumu a nechávají nakonec publikace o:

  • AMORFNÍCH POLOVODIČÍCH (tenké vrstvy, TFT, PIN, ...) NA BÁZI Si, Ge, SiGe, ...
  • METODĚ KONSTANTNÍHO FOTOPROUDU (CPM)
  • APARATUŘE PRO DEGRADACI TENKÝCH VRSTEV INTENZIVNÍM SVĚTLEM A PIN STRUKTUR PROUDEM
  • MECHANICKÝCH VLASTNOSTECH TENKÝCH VRSTEV

A tak nakonec snad ani neví, že to vše je potřebné pro vznik kvalitních fotovoltaických slunečních článků.