Svobodné   Environmentální Odpovědi

              + přidej si

Svépomocný kolektor


Kotvení polystyrénu


Kořenová čistička


Měření průvzdušnosti


Křídlatka


Rekuperátor


Vědomosti a zkušenosti nabyté i z ne zcela zdařilých pokusů jsou velmi cenné. Často vzniká dojem, že není nic snadnějšího, než aplikovat nápad nebo inspiraci ve svých podmínkách. Sled dějů od první myšlenky až po rozmyšlení, jak zařízení vyrobit a uvést do provozu, je na celé věci ještě to nejzábavnější. Finanční rozvaha vás obvykle více uzemní. Člověka těší  možnosti zkusit si svépomocnou montáž systémů a občas je odměněn i následnými úsporami...

Svépomocný kolektor

 

První solární soustavu jsem postavil současně se svým domem již začátkem osmdesátých let a teprve letos se chystáme na generálku. 
V létě 1997 jsme svépomocně sestavovali zdokonalené kolektory v akci Slunce pro bílé Karpaty podporované Veronicou.

Sluneční kolektory byly montován z předem připravených levných součástek. Konstrukce vycházela z předpokladu, že místo instalace je tuhé a kolektor se pak  pevně propojil s tímto místem. Dnes jsou již komerčně dodávané soupravy na takové cenové úrovni, že si lze celou sestavu pohodlně objednat.

Podrobnosti v

Nahoru

Kořenová čistička

Kořenová čistička vody pro bazén byla velká výzva, snahou je zapojit čistící přirozené procesy, díky rostlinám,  které odeberou z vody živiny pro řasy, sinice a další prvotní potvůrky.

Odpadní voda z bazénu je zvolna přiváděna do paralelní nádrže s rostlinkami. Tam je čištěna organismy žijícími na kořenech těchto rostlin. Aby neprosakovala je nádržka vystlána  nepropustnou fólií. Tato fólie je z obou stran chráněna geotextilií. Dno je vysypáno hrubším pískem nebo štěrkem. 

 

Nahoru

Měření průvzdušnosti

Takto jsem měřil tzv. součinitel spárové průvzdušnosti m3/(s·m·Pa0,67)

Průvzdušnost obvodového pláště musí být u konstrukčních spar téměř nulová i při přetlaku 50 Pa. Měření ukázalo, že  systém VELOX s omítkou, pokud je správně proveden, nemá s tímto parametrem problémy.

Nahoru

Křídlatka

Křídlatka si podle mého zasluhuje pozornost. Je to vytrvalá léčebná nealergizující rostlina rozmnožující se téměř výlučně oddenky či úlomky. Současně je to energetická plodina dosahující ročních výnosů až 40 tun sušiny z 1 hektaru. Takové množství biomasy stačí na vytápění 40 pasivních rodinných domků. 

 Život křídlatky mohu pozorovat již více jak 20 let za našim domem, kde roste na kamenitém severním svahu ve stínu borovic, a trvale zaujímá plochu asi 10 m2. Metr široký betonový chodník, zatravněná plocha či husté keře spolehlivě brání v její expanzi. V zimě listy křídlatky opadají a dutý stonek uschne. Dá se lekce odlomit i podrtit v prstech. Při spalování má stonek křídlatky vlastnosti podobné dřevní hmotě. 

Podrobnosti v

Nahoru

Rekuperátor vlastní konstrukce

V době stavby žebětínského nízkoenergetického domu byly rekuperátory vzácností, tak jsem si přes zimu sestavil svůj vlastní.

 

Moje úlečky jako odměna pro všechny, kteří dočetli až sem

 

 

Nahoru
  copyright 2008 - J.S.&J.S.