Svobodné   Environmentální Odpovědi

              + Pasivni funkcionalismus

Úvod

V části Projekty najdete odkazy na většinu realizací s popisy.

Rubrika Články vás přivede k mírně uspořádanému katalogu environmentálně laděných článků

Odkazy vedou na stránky, kde lze najít nějakou informaci nebo inspiraci.

 


Cesty vedou do všech stran, ale jedinec nemůže jít všemi najednou.

Každý máme svůj způsob vnímání, myšlení i jednání; nějakou oblast, kde se cítíme doma, kde rozumíme svému okolí a umíme v něm jednat. Přes tuhle přirozenou subjektivitu, která postupně vyrostla z životní zkušenosti, si dovolíme na těchto stránkách zpřístupnit návrhy a podněty pro řešení environmentálních potíží naší společnosti. K lidem patří schopnost rozumět a jednat. V mnohosti výkladů a postojů cítíme svobodu, ovšem zdaleka ne všechny cesty vedou k cíli.
Realistické myšlení spolu s vůlí po zjednodušení komplikovaných úloh umožňují rozpoznat efektivní cesty k cíli. O tom jsou úvahy v článcích. 

Obsah textů odráží názory autorů v době, která je uvedena v článku,  a nemusí odpovídat obecným ekologicko-environmentálním postojům. Uvítáme zpětnou vazbu, své komentáře a kritické poznámky můžete zaslat přímo autorovi.

Díky nezávislosti na jakékoli zainteresované straně, osobě nebo činnosti, doufáme,  že  výsledky tohoto environmentálního  snažení mohou  být užitečné pro všechny. 

Je otázkou, zda by se  většina  problémů vyřešila, kdyby ekologické a environmentální zásady získaly celosvětovou platnost. Bohužel zatím se nejsme schopni dohodnout lokálně ani na mnohem prostších věcech. Ukázkou toho u nás je  stav nízkoenergetického stavěn po 15 letech osvěty v této oblasti. Většina stavebních škol ani oficiálních organizací nebyla schopna ani za řadu let skloňování energetických stavebnicích úspor ve všech pádech zřetelně zformulovat jednoduché zásady pro dosažení efektivních úspor energie a zapracovat je do závazných předpisů. A tak realizovaná úsporná opatření představují obyčejně jen zlomek jejich skutečných možností.  

Časopis Listy
  copyright 2008-2011 - J.S. & J.S.