Narodil jsem se v roce 1955 v Brně v rodině stavebních inženýrů. Do školy jsem začal chodit na Hroznové ulici, od šesté třídy jsem jezdil do školy na tř. kpt. Jaroše, tamtéž pak na obnovené gymnázium. V roce 1980 jsem absolvoval fyziku na Přírodovědecké fakultě brněnské univerzity (tehdy jediné, zvané J. E. Purkyně, dnes Masarykově). Rigorózní zkoušku jsem vykonal v oboru fyzika plazmatu.

Od roku 1970 pracuji amatérsky a od r. 1980 profesionálně na Hvězdárně a planetáriu M. Koperníka v Brně. Z mnoha zájemců o astronomii jsem tam vychoval dobré znalce vesmíru a pohledů na oblohu. Jsem členem ZO ČSOP Veronica. Od roku 1990 ve své práci propojuji astronomická témata s environmentálními: zabývám se osvětou v oboru ochrany klimatu, toků energie v budovách, ochrany nočního prostředí (proti uměle produkovanému a špatně používanému světlu). V posledních dvou oborech působím též badatelsky (jsem např. expertem na technologie pro pasivní domy a v oboru měření slabého světla) a poradensky (lokálně až světově).

K tématům, o nichž přednáším, jsem záhy po rozšíření www zpřístupnil různé své texty, odkazy na vybrané adresáře viz stať Občanská fyzika, http://amper.ped.muni.cz/jenik/fyzika/obcfyz.htm.

k tématu změny klimatu

V roce 1999 jsem vytvořil (s podporou grantů MŽP a Nadace Partnerství) inscenaci Globální oteplení a my, která byla mnohokrát reprízována v brněnském planetáriu a doposud je v nabídce ostravského planetária. K inscenaci jsem vytvořil řadu grafů a schémat (viz http://amper.ped.muni.cz/gw/obrazky/ a tiskem vydal scénář pořadu s obrázky (samotný text je online např. jako http://amper.ped.muni.cz/gw/inscenace/sc01txt.html). Přednášku podobného obsahu mívám každoročně na Masarykově univerzitě i Vysokém učením technickém v Brně a vícekrát do roka na různých seminářích a konferencích.

V posledních letech jsem reagoval na dva stále znovu se vynořující bludy, totiž že brzy přijde doba ledová a že za současné oteplování může Slunce. Články k tomu (vyšly též v Instantních astronomických novinách) viz http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/doba_led.pdf a http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/slu_kli.pdf. Od března do července 2007 jsem redigoval a zveřejnil oficiální překlady tří Shrnutí pro veřejné činitele (zpráv Mezivládního panelu pro klimatickou změnu, http://amper.ped.muni.cz/gw), jak jsou již dostupné i na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz/klima, tam pak Mezinárodní agenda a 4. hodnotící zpráva IPCC).

Novinky k tématu změny klimatu zveřejňuji v konferenci http://amper.ped.muni.cz/glot.

Těžiště mé práce leželo nicméně v minulých letech v oboru zmírňování změn klimatu, totiž ve výzkumu, aplikaci a propagaci technologií, které výrazně snižují spotřebu fosilních paliv.

mimoprofesní údaje

V roce 1983 jsem se oženil s Dr. Yvonnou Gaillyovou, v letech 1984 a 1988 se nám narodili synové Matěj a Tadeáš. Od podzimu 2002 jsem členem zastupitelstva městské části Brno-střed.

relevantní publikace z posledních pěti let

Hollan, J. (ed): Mapování světelného znečištění a negativní vlivy umělého osvětlování na živou přírodu na území České republiky. 2004, Výzkumná zpráva VaV/740/3/03, dostupná na http://amper.ped.muni.cz/noc.

Gaillyová Y., Stolek I., Hollan J.: Centrum v Hostětíně postaveno - jak vlastně? Sborník konference Pasivní domy 2006, str. 150-156. Vyd. Centrum pasivního domu, Brno 2006 (http://portal.pasivnidomy.cz). Online jako http://amper.ped.muni.cz/pasiv/hostetin_centrum/Pas_domy06.pdf.

Hollan J.: Přírodní materiály jako tepelná izolace: sláma a nejen ta. Eko bývanie, MEDIA/ST, Žilina 2007, str. 56-63. ISBN 978-80-96895-5-8. Též na http://amper.ped.muni.cz/pasiv/slama.

Gaillyová Y., Reinberg G. W., Hollan J., Stolek I.: Seminární centrum Hostětín. Sborník konference Energeticky pasívny dom 2007 II, str. 4-13. Vyd. Inštitút pre energeticky pasívne domy, Bratislava 2007 (http://www.iepd.sk). Online jako http://amper.ped.muni.cz/pasiv/hostetin_centrum/epd2007_host.pdf.

Hollan J., Gailly Y.: Thermal improvement of windows by low-emissivity blinds. 9. Internationale Passivhaustagung 2005, Tagungsband, pp. 645-646 (abstract of a poster) (for full text of the poster see http://amper.ped.muni.cz/jenik/windows/9pht. PassivhausInstitut (http://passiv.de), Darmstadt 2005.


RNDr. Jan Hollan
Lipová 19, 602 00 Brno
hollan zavinac ped.muni.cz


Tento životopis slouží jako příloha ke grantu VaV „Vzdělávání o změně klimatu“, srpen 2007.

HTML: <META HTTP-EQUIV="Content-Style-Type" CONTENT="text/css">