[Gw] prednaska, symposium, 2 odkazy

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Mon Sep 3 21:11:58 CEST 2007


1) Projekt nefosilní Británie

Příští týden navštíví Česko Paul Allen, ředitel rozvoje Centra pro
alternativní technologie. Přednáška a beseda na téma "Zero Carbon Britain"
začíná pátek 14. září v 11 h v Jinonicích v Praze, viz pozvánku a další
informace
  Linkname: Centrum pro otázky životního prostředí - Aktuality
    URL: http://cozp.cuni.cz/

O den dříve, ve čtvrtek 13. bude Paul Allen v Brně. V 17. h promluví na
téma Nulové emise CO2 v Británii v zasedací místnosti Nadace Partnerství,
Údolní 33. Kdo by se chtěl s tématem předem důkladně seznámit, viz brožuru
na stránkách http://www.zerocarbonbritain.com !


2) Zákon a konference ve Slovinsku

Slovinsko má jako první stát na světě účinný zákon k ochraně noci a
snižování spotřeby elektřiny na venkovní osvětlování, viz
 http://amper.ped.muni.cz/light/Slovinsko

Zákon byl přijat v pravou chvíli, šest týdnů před dosud nejvýznamnějším
evropským setkáním s takovým tématem:
  Linkname: Global Warming and Light Pollution
    URL: http://amper.ped.muni.cz/light/Bled_night.htm

(nezvrátíme-li trend růstu intenzity světla v noci, těžko zvrátíme trend
růstu koncentrací skleníkových plynů...)


3) Jakým mechanismem ovlivňují Zemi zvýšené koncentrace CO2

Ptávají se v poslední době lidé (i s fyzikálním vzděláním), jak to přijde,
že na koncentraci CO2 tak moc záleží. Níž jsou recentní relevantní odkazy
na články, které vysvětlují, jak je to s forcingem a CO2. Pod články jsou
stovky diskusních příspěvků, na některé autoři reagují a objasňují, v čem
se tazatel plete, příp. rozvádějí něco, co bylo v hlavním textu jen
stručně.

Jak moc se globální teplota mění vlivem libovolného radiačního působení:
  Linkname: The CO[2] problem in 6 easy steps
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/08/the-co2-problem-in-6-easy-steps/

O fyzice skleníkového jevu pak detailně:
  Linkname: A Saturated Gassy Argument
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/06/a-saturated-gassy-argument/

Jinak, stěží co významného, co se týká vědy o změně klimatu, ujde rozboru
na http://realclimate.org -- doporučuji si zaškrtnout posílání emailů
oznamujících nové články.

-jh-More information about the Gw mailing list