[Gw] Slunce zpomaluje oteplovani

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Wed Aug 1 21:34:41 CEST 2007


Na blogu http://realclimate.org se nedávno objevila zmínka o výborném
článku, který ukazuje, že jakkoliv změny Slunce ovlivňovaly změny klimatu
v minulých staletích, za posledních dvacet let se všechny relevantní
parametry Slunce mění tak, že jejich vliv je ochlazující, ne oteplující.
Velmi stručný komentář a URL článku

 Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the
 global mean surface air temperature,
    by Mike LOCKWOOD and Claus FRÖHLICH

najdete na začátku příspěvku
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/07/friday-roundup/

Existencí této práce zastaral můj loňský přehledový článek

  Proměny Slunce a změna klimatu
  http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/slu_kli.pdf

 (vyšel tehdy v Instatních astronomických novinách, a jak jsem dnes
zjistil, neoznámil jsem jeho vznik v konferenci gw/glot, to mne mrzí). Jak
vidím, označil jsem jej tehdy jako koncept, to asi proto, aby jej mohl pak
někdo řádně otisknout, až by prošel recenzí a příp. změnami. Překlad
článku Mika Lockwooda do češtiny by asi dnes byl pro otištění lepší než
můj text z března 2006. Nebo bych ten svůj musel renovovat.

příjemný srpen přeje
 jh


More information about the Gw mailing list