Light Pollution and Global Warming

je název Sedmého evropského sympozia k ochraně noční oblohy. Bude probíhat v pátek 5. a v sobotu 6. října 2007 v Bledu ve Slovinsku, v sídle Triglavského národního parku.

Symposium se má stát rozhodujícím krokem k tomu, aby noční prostředí začalo být na evropské úrovni chráněno před škodlivými důsledky umělého svícení, aby pro venkovní osvětlování byla všude zavedena účinná zákonná omezení. Ta jsou nutná k dosažení zásadního poklesu spotřeby elektřiny na tento účel, k ochraně přírody a lidského zdraví, a ovšem i k navrácení podstatného duchovního zdroje, totiž nezkaženého nočního nebe. Symposia se zúčastní čelní evropští politikové a hlavní světoví odborníci na studium nočního prostředí a jeho ochranu (např. Miroslav Ouzký a Pierantonio Cinzano). Tak významné setkání těchto dvou skupin se dosud nekonalo.

Chtěli bychom, aby se jej zúčastnili také politici z národních a místních úrovní: koneckonců, potřebné změny dosavadní praxe musí uskutečňovat národní vlády a samosprávy. Vítaná je i účast lidí z technické praxe.

Název symposia je symbolický. Obojí emise (oxidu uhličitého z fosilních paliv i přídavného světla v noci) bývaly považovány za neškodné, lidstvo si ale už uvědomuje, že náš svět podstatně změnily a dále mění, k horšímu. Zabrzdit a pak zastavit zvyšování koncentrací skleníkových plynů v ovzduší, ba v budoucnu koncentrace uměle snižovat, to je ohromný úkol, který vyžaduje hlubokou proměnu ekonomiky i našich zvyků. Obnovení kvality nočního prostředí vyloučením špatného osvětlování bude jen malým krůčkem na této cestě. Ale dobrým na úvod: lze je uskutečnit rychle a půjde o nápadnou změnu k lepšímu. Snad žádné jiné plýtvání není tak dobře viditelné jako noční světla, která svítí kam nemají, svítí zbytečně silně nebo vůbec zbytečně.

Bled je pěkné místo pro sympozium. Město leží u stejnojmenného jezera, národní park založený v roce 1924 začíná několik kilometrů odtud. Stojí za to strávit zde pár dní navíc a navštívit též národní park. Jiný výlet, v pátek večer, je součástí symposia: pozorování noční oblohy z hvězdárny s nejmenším světelným znečištěním ve Slovinsku.

Registrační formulář a výbornou brožuru o symposiu najdete na adrese http://www.darksky2007.si – s přihlášením neotálejte, před 15. srpnem je levnější. Též rychle ubývají místa k ubytování, ta je vhodné si rezervovat ihned. Ohledně doporučení, kde se ubytovat, můžete kontaktovat i autora článku.

Jan Hollan

PS. Pokud jde o ochranu klimatu, jsou již dostupné oficiální české překlady všech tří letošních Shrnutí pro politické představitele čtvrté zprávy IPCC, např. na adrese http://www.env.cz/klima v položce Mezinárodní agenda. Shrnutí výborně zachycují současný stav vědeckého poznání, je to nejlepší literatura, ze které se lze dnes poučit.