[Gw] ochrana klimatu jako priorita (fwd)

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Mon Dec 8 15:49:27 CET 2008


(Dopis podobného znění jsem v uplynulých dnech poslal několika adresátům, 
sem jej umisťuji proto, aby existovala neosobní verze, na niž je 
možné odkazovat... V závěru připomíná zveřejnění překladů, které byly 
v mailingilistu http://amper.ped.muni.cz/glot již oznámeny.)

Dear policymakers (tj. Vážení činitelé, kteří ovlivňujete politická 
rozhodnutí...)

rád bych obrátil Vaši pozornost ke komplexu, který je dosud, jemně 
řečeno, v České republice zanedbáván. Jde o ochranu klimatu.

O změně klimatu přednáším od r. 1990. Ale teprve letos na podzim jsem si 
uvědomil, jak je to již vážné. Koncentrace CO2 se totiž dostaly daleko nad 
bezpečnou úroveň. Už neplatí, jak jsme říkali do nedávna, že bychom je 
mohli nechat ještě narůst a pak stabilizovat. Konstatování, že už jsme to 
dávno "přepískli", bylo avizováno poprvé před rokem, důkladná vědecká 
práce, která je podpírá, vyšla až letos. Samotného mě šokovala.

Hnutí Duha a Centrum pro dopravu a energetiku správně lobbují za prodávání 
povolenek na emise CO2 v aukcích. Aukce jsou nezbytné pro klima a jsou 
nadějí pro české obyvatele. (Mimochodem, potenciál zateplení budov je 
mnohem větší než Duha uvádí, autoři jimi zadané studie téměř ignorovali 
existenci osvědčeného pasivního standardu; k osvětě v tomto oboru viz
       Pasivní dům II: Ekologický institut Veronica
     URL: http://www.veronica.cz/?id=152 )

Aukce ale zdaleka nestačí. Emise bude zřejmě nutné během století změnit na 
záporné. To nám říká publikace uvedená níže: nové zjištění, k jakým 
koncentracím se musíme co nejdříve vrátit, abychom naplnili rozhodnutí 
UNFCCC z roku 1992, závazek, který i pro Česko už platí šestnáct let.

Může se to podařit, pokud bude nasazení vyspělých zemí stejně usilovné, 
jako ve druhé světové válce.

České netto emise dnes činí dvanáct tun CO2 na osobu a rok, do poloviny 
století to musí být nula nebo méně. Kumulativní (za poslední staletí) 
české emise na (dnešní) osobu jsou již větší než tisíc tun. Podobné, jako 
v případě Britů nebo obyvatel USA, tedy "rekordní", možná větší než 
v případě Německa. Máme nesmírný dluh, který jsme morálně povinni splatit.

Veškeré snahy, které obce, kraje, státy a unie vyvíjejí, je nezbytné vnímat 
především prizmatem ochrany klimatu. Každá investice musí být posuzována 
z hlediska, jestli snižování emisí maximálně pomůže, jestli by mohla 
pomoci více, nebo jestli dokonce škodí!

(Mezi takové investice patří i železniční stavby, u nich je potřeba mít na 
paměti, že je nezbytné zajistit, aby spotřeba paliv pro dopravu začala 
záhy klesat až na max. pětinu té dnešní -- pro víc nepůjde získat palivo 
klimaticky přijatelnou cestou, "uživit" bude možné jen zlepšenou železnici 
a malý zlomek dnešního počtu aut a letadel. Železnice bude muset opět 
umožňovat dopravu zboží až do center měst - jako to bylo její rolí před 
sto lety. Z tohoto hlediska je potřeba hodnotit krátkozraké záměry 
odstranění skutečného nádraží z centra Brna jeho ev. přeměnou na pouhou 
zastávku, podobně i likvidace Masarykova nádraží v Praze).

V posledních týdnech jsem díky iniciativě a práci Jirky Doška zveřejnil 
české překlady dalších zásadních dokumentů. Mohou se hodit vám, můžete je 
dávat lidem, kteří o tom vědí méně, než by měli.

Za hlavní považuji texty čelného amerického klimatologa dr. Jamese Hansena:

"Slidy", které promítal při červnovém slyšení v kongresovém výboru, jsou 
přeložené spolu s textem vystoupení v adresáři
   http://amper.ped.muni.cz/gw/hansen

Výborný je (nepřeložený) koncept textu pro budoucí vládu,
  Linkname: Tell Barack Obama the Truth -- The Whole Truth
     URL: http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/20081121_Obama.pdf
 -- možná se hodí pokračovat právě tím, po kratším textu, který jsme přeložili. 
(Hansen hájí jaderné zdroje, ale až čtvrté generace, přesněji jejich vývoj, aby 
byly k dispozici, budou-li někde opravdu potřeba, a to být mohou).

Rozsáhlá recenzovaná publikace, která dokládá jeho tvrzení, že je nutné 
dostat CO2 během století pod 350 ppm, je zmíněná dole na uvedené stránce, 
viz
  http://pubs.giss.nasa.gov/abstracts/2008/Hansen_etal.html

Je to dost těžké čtení... já se tím prokousal a zcela mě to přesvědčilo, 
pokud jde o nutnost snížit dnešní koncentrace CO2 i možnost toho docílit. 
Jiná věc je, jestli hlavním až jediným nástrojem musí být právě uhlíková 
daň s výnosem rozděleným plně všem občanům -- jako hlavní nástroj by sice 
byla pěkná, ale těžko lze dostatečné účinnosti takového nástroje brzy 
docílit světově. Uhlíková daň se stoprocentní dividendou už není něco jako 
obhájený vědecký poznatek, jde jen o doporučení občanů Hansena a dalších, 
kterým na rychlém poklesu emisí z dobrých důvodů hodně záleží.

Další texty jsou institucionální, též důležité, nicméně ještě "opité" sladkou 
představou, že do nebezpečné zóny, pokud jde o složení ovzduší, jsme se ještě 
nedostali a že se jí snad i můžeme vyhnout (nemůžeme, jde ale o to, pobýt v ní 
co nejkratší dobu). I tak jsou velmi informativní:

Studie WWF shrnující poznatky po AR4, z října 2008
   http://amper.ped.muni.cz/gw/wwf

Exekutivní shrnutí zprávy EEA
  Dopady měnícího se podnebí Evropy -- hodnocení 2008 založené na ukazatelích
   http://amper.ped.muni.cz/gw/eea

Bezpečnostní riziko změny klimatu (loňská zpráva pro německou vládu)
   http://amper.ped.muni.cz/gw/wbgu

hlavní dokumenty IPCC z let 2007 a 2008 (včetně Glosáře užívaných pojmů)
   http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz

a nakonec shrnutí "Stern Review on the Economics of Climate Change" (z ledna 
2007)
   http://amper.ped.muni.cz/gw/stern_review

(nicméně Sir Nicholas Stern letos řekl mj.:
  "We underestimated the risks ...
  we underestimated the damage associated with the temperature increases ...
  and we underestimated the probability of temperature increases,"
 viz
http://www.france24.com/en/20080417-stern-review-author-paints-bleaker-picture-climate-change
 )


Na všechny adresáře s překlady a odkazy se lze dostat i z hlavní stránky
   http://amper.ped.muni.cz/gw


s pozdravem
 Jeník Hollan

--------------------------------------------------------------------------
RNDr. Jan Hollan
        Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
Kraví hora 2, CZ - 616 00 Brno                5 41 32 12 87

                  domů:
Lipová 19, 602 00 Brno                    5 43 23 90 96

        spolupracovník Ekologického institutu Veronica
Panská 9, 602 00 Brno
email: hollan at ped....cz         http://amper.ped.muni.cz/hollan
--------------------------------------------------------------------------


More information about the Gw mailing list