[Gw] klima, korály, Úmluva, web, tekutá biopaliva

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Fri Dec 12 17:11:59 CET 2008


Mám pár oznámení, a zamyšlení jako PS.

Změna klimatu se konečně, pět minut po dvanácté, stala světovým tématem
č. 1. Vztahují se k němu i dvě nové studie o korálových útesech. 
Nesníží-li se koncentrace (ne pouze emise...), korály téměř vymřou. To 
víme. Nyní se dozvídáme, jak je to s nimi už dnes špatné:

http://www.novinky.cz/clanek/156450-s-oteplovanim-mori-zmizela-petina-koralovych-utesu.html

http://www.iucn.org/index.cfm?uNewsID=2408

Může to být další emotivní argument, proč se do účinné ochrany klimatu 
pustit, ba se k ní i zavázat. Takovou příležitost, s velkou podporou 
vzájemnou i z EU, před sebou aktuálně mají evropská města. Viz (někomu již 
známý) dokument připravený Ekologickým institutem Veronica pro město Brno, 
který je nyní přístupný už i z veřejné adresy (tj. najde jej záhy i 
google) http://amper.ped.muni.cz/gw/umluvaSP (/gw lze vynechat)

K dokumentu uvítáme vaše poznámky -- zveřejněnou verzi, na rozdíl od té
již odevzdané, můžeme doplňovat a vylepšovat.

Trochu jsem spravil i překlad dokumentu EEA o dopadech na Evropu, jednak 
doplněním pasáže, která omylem vypadla 3. prosince, dále tučných 
zvýraznění (dle originálu) a konečně úpravami o opravami dle Pavla 
Šťastného z EEA. (místo gw/umluvaSP je to gw/eea).

Závěrem upozornění na mnohem živější český web ke klimatu, než mám já:
            http://zmenaklimatu.cz
-- nyní je tam denně několik nových odkazů na relevantní články o světovém 
i českém dění.

zdraví
 Jeník Hollan


PS

Ještě doporučení článku Vojtěcha Koteckého v Respektu, o kapalných 
biopalivech pro motorovou dopravu. A k němu terminologické zamyšlení (mám 
dlouholeté zkušenosti, že zamlžené vyjadřování vede k zamlženému, 
nefunkčnímu myšlení). Je to takové jihomoravské téma...

Článek je totiž jazykově zmatený, jako ostatně většina textů, které nejsou 
v němčině. Ta totiž vždy rozlišuje Brennstoffe a Kraftstoffe, tj. pohonné 
hmoty: první se užívají tak, že hoří plamenem (snad až na koks), druhé 
pohánějí nějaké stroje (v těch se, až na turbíny, nepálí -- tak bychom 
nazvali proces spojitý -- spíše v nich periodicky vybuchují). Zemní plyn, 
bioplyn i nafta se užívají oběma způsoby, u tekutých paliv ale zcela 
převažuje jejich užití coby pohonných hmot pro motory, u plynných naopak 
spojité spalování.

Za biopaliva je nutno považovat veškerou biomasu, která je již přímo 
vhodná ke spalování, a dále též produkty z biomasy vyrobené za účelem 
spalování. Jak kontinuálnímu, tak v motorech. V motorech se užívají 
pochopitelně jen biopaliva tekutá, plynná či kapalná (kapalná jsou během 
dopravy do spalovacího prostoru, před shořením se mění na plynná). 
Agropaliva jsou užší kategorie, svůj původ mají, jak název napovídá, na 
orné půdě, ne na lesní. Jenže se k nim řadívají i lesní plantáže 
(silvikultury) na bývalých polích... Jiný význam slova agropaliva by mohl 
být, že pocházejí z bylin, ne z dřevin. Zcela obecně, paliva se dělí na 
fosilní a nefosilní, odebraná přímo z biosféry, tedy biopaliva.

Kromě např. semen, z nichž lze získat např. líh či bionaftu jako pohonné 
hmoty, lze jako paliva využít i ostatní části rostlin, tvořící většinu 
sklizené biomasy. Část takových paliv lze přeměnit na uhel, který se pak 
zapracuje zpět do půdy -- to je i nejperspektivnější, nekontroverzní 
způsob ukládání CO2 z ovzduší zpět do země, kterým snad půjde svět během 
pár set let vrátit zase do žádoucího holocenního stavu.

Nesporným Biopalivem je vyschlé palivové dříví, agropalivem např. suchý 
šťovík Uteuša. To, o čem se pochybuje, je usilovná produkce kapalných 
biopaliv pro motory při ignorování komplexního využití vypěstované biomasy 
(a péče o zlepšování půd a vod místo jejich dalšího ničení).

Bezesporná je naproti tomu produkce bioplynu (kompostování je vlastně 
zločin, pokud se neděje v jen malém měřítku na zahrádkách, energii z 
biomasy je potřeba využít místo té fosilní a zabránit tak navíc byť i 
"jen" několikaprocentní anaerobní fermentaci biomasy na metan unikající do 
ovzduší). Bioplyn lze, po obvyklém odsíření a příp. i odstranění CO2 
tankovat i do aut místo zemního plynu. Obojí je totiž prostě metan. Pro 
dopravu nejsou nezbytná biopaliva kapalná, plynná jsou též dost dobrá. 
Podstatné je, že obě jsou tekutá a snadno manipulovatelná. Fermentace na 
metan je technologie dobře zvládnutá, jen dosud v Česku téměř ignorovaná.
Asi proto, že je tak low-tech...


More information about the Gw mailing list