logo Pokustónu


Historie

Založení Pokustónu

Náš klub založil roku 2001 Pavel Krčma - šikovný člověk, tehdy civilkář, nyní jistě šikovný inženýr. Nadchl nás pro zkoumání a své nápady.

V roce 2002 se klubu ujal Libor Novák a pod jeho vedením jsme se začali zapojovat do aktivit v rámci Asociace malých debrujárů, abychom mohli soutěžit a cestovat s podobnými kluby nejen v republice, ale i v zahraničí.

foto materiálu a nářadí

Teď ovčem konkrétně k tomu, co jsme prováděli.

Na podzim jsme pronikali do tajů struktury látek, zkoumali jsme, jaké vlastnosti má vzduch kolem nás, jak jej zvážit, zahřát či ztlačovat. Zkoumali jsme kysličník uhličitý a všechny plynné nejedovaté vůně kolem. V zimě jsme postupně přešli na zkoumání vody a kapalných látek, hráli jsme si s kapalinami různě hustými i různě obarvenými.

Přes všeljaké želatinové a beztvaré hmoty jsme se dostali k pevným látkám. Tam už se daly studovat deformace a tak jsem toho patřičně využili, zdeformovali jsme nenávratně nejednu plechovku.

Z plastů a papíru jsme vytvořili 3D mapku našeho útočiště - Brna Kohoutovic v měřítku. Odměřovali jsme vše ve skutečnosti vlastními kroky viz foto. Náš zdatný astronom Libor nám pomáhal odhadnout výšky budov, vzdálenosti a vrstevnice. Mapa má rozměr 1m x 1.2m a zabírá kus klubovny.

obr?zek plastick? mapy Kohoutovic

Na jaře jsme plnili úlohy v přírodě, bez měřidel jen s tím, co jsme v přírodě našli nebo ze znalostí, které máme, jsme se snažili změřit vzdálenosti objektů, rychlosti pohybu, čas, úhel, hmotnost a sílu. Každá skupina si našla pro danou veličinu svou jednotku. Konstruovali jsme primitivní měřidla a zjistili, jak je těžké vyrobit měřidlo s dostatečným rozsahem pro vše co jsme nalezli kolem. Například největší jednotkou byla hmotnost Báry, ovšem na větvi, kterou jsme pomocí Báry a jejího batohu - děsně těžkého - cejchovali, nešlo měřit menší zátěže, tak jsme museli vyrábět měřidel hned několik.

Když bylo tepleji hráli jsme kuličky, Jindra nám přinesla z debrujárských stránek návody na kuličky ve Skotsku, Belgii a jinde. Docela nám to šlo, místní hračkářství aspoň vyprodalo všechny zásoby hliněnek.

A když bylo Slunce nejvíce stavěli jsme solární autíčko s fotovoltaickými panely a solární kolektor. Autíčko jezdilo, ale kolektor jsme nestačili dodělat, tak napřes rok.

obr?zek sol?rn?ho voz?tka fotka kluk?

10.9.2003_zapisovatel Jonáš Svoboda

Naposledy změněno:
Kontakt: tmiler@nbox.cz

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
obrázek Alberta Einsteina

Úvod

Aktuality

Aktivity

Historie

Vedoucí

Bastlení

Meteorologie

Environment

Online hry

Odkazy

BLOG

počítadlo.abz.cz

Slovník

Wikipedie

Převodník jednotek