ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ENERGIE a ŠKOLA


 

Pedagogická fakulta

MU

603 00 Brno

tel. 05-43129-218

 
Kontakty:
Vítáme všechny zájemce o techniku a fyziku ve vztahu k životnímu prostředí. Rádi se s Vámi podělíme o zkušenosti s environmentální problematikou ve vzdělávání žáků a studentů. Sborník příspěvků se bude k dispozici do konce roku.

7.-8.června 2001
kolektiv Katedry fyziky, PdF MU, Brno

Cílem dvoudenní akce bude shrnout problematiku životního prostředí pro fyzikální vzdělávání, podpořit komunikaci mezi odborníky na environmentální otázky a učiteli fyziky se nám zatím jeví jako nedostatečná.


  
Sborník bude obsahovat kromě příspěvků rovněž výtah z diskusí a závěry v jednotlivých sekcích.

Sekce 1. Měření veličin charakterizujících stav životního prostředí - čtvrtek 7.června

Stav životního prostředí lze popsat řadou veličin, jejichž hodnoty, jsou-li překročeny, působí negativně na živé organismy. Příspěvky uvádějí popis měřících metod vytipovaných veličin, pozorování, nebezpečí vznikající z překročení jejich limitů a možnosti monitorování těchto veličin včetně finančních nákladů. Stav legislativy v této oblasti.

Sekce 2. Získávání energie, úspory, alternativní zdroje -čtvrtek 7.června

Úspory energie a obnovitelné zdroje energie jsou oblastí, na kterou je třeba neustále poukazovat. Příspěvky přinesly informace o možnostech úspor energie a instalacích alternativních zdrojů, o tzv. pasivnich domech. Uváděly se samosebou i odhady životnosti zařízení a výpočty návratnosti včetně nákladů na jejich údržbu.
Pozn.:Pro výpočet existovala jednotnou bázi - investice nebudou úročeny a 1 kWh vyrobeného či ušetřeného tepla bude stát 1 Kč, v případě elektřiny 2 Kč (např. jestliže investice 50 000 Kč ušetří bez potřeby údržby ročně 5 000 kWh tepla, bude její návratnost 10 let).
Sekce 3. Metodicko-didaktická - pátek od 8:45

Životní prostředí a energie, to jsou jedny z hlavních témat, se kterými se budou muset vypořádávat nastupující generace. To jsou důvody, proč je jim nezbytné věnovat nejvyšší pozornost ve školách již teď. V sekci proběhla prezentace příspěvků týkajících se:
- výchovy ke schopnosti výběru, k dobrovolné   skromnosti
- výukové hry, náměty, příklady
- fyzikální témaika související s ekologickou   výchovou
- školní projekty
- modelování a simulace, demonstrační   experimenty
- experimentální úlohy pro ekologické praktikum
- rozsah odborných znalostí jakéhokoliv učitele
- návaznosti v ostatních předmětech