[Svetlo]nocni prostredi ke Dni Zeme 2003

Jan Hollan
Tue, 22 Apr 2003 21:55:21 +0200 (CEST)


Vážení zájemci o zlepšení nočního prostředí,

již dlouho se v této moderované diskusi neobjevila žádná zpráva o vývoji
v tomto oboru, zejména o vývoji v Česku.

Nejprve jednu konstruktivní, vystavil jsem veřejně koncept brožury, kterou
jsem psal v létě pro nakladatelství Raabe -- jde o manuál o venkovním
osvětlování pro obce. Nakladatelství z něj využilo jen část a publikovalo
ji upravenou v pěkné grafické podobě. Nemá námitek, aby byl pro vážné
zájemce vystaven ve verzi obsáhlejší, hypertextové. Součástí manuálu jsou
i informace o normách a jejich smyslu. Text najdete v adresáři
  http://amper.ped.muni.cz/light/koncepty/osv_obce/
 -- budu vděčný za připomínky k němu (off-list).

Za druhé takový nápad, jak oslavit Den Země:

 lepením aluminiových (v nouzi i průsvitných papírových) samolepek či
natíráním svítidel vodou ředitelnou barvou na stranách, kde působí
extrémní světelné znečištění, totiž svítí lidem do oken -- samozřejmě až
po dotazu, jestli jim to světlo vadí a jestli by neuvítali, kdyby jim domů
nesvítilo. Při použití jiné než černé barvy lze docílit i toho, že přibude
světla na plochách, kde je snad žádoucí. Důležité je neubrat světla
jdoucího v užitečných směrech na cesty. Nepůjde tak o poškození cizího
majetku, ale naopak o jeho zušlechtění. Think globally, act locally!

Za třetí, Dr. Clark už dal spolupracovníkům ke čtení druhou část své práce
o vlivu nočního svícení na kriminalitu,
  ,,Outdoor Lighting and Crime, Part 2: Coupled Growth``
 -- vážní zájemci by ji mohli pracovní verzi získat také. Je to práce
rozsáhlá, má 160 stran.  Připomínám, že první část práce, shrnující
výsledky dosavadního výzkumu, s podtitulem
  ,,Little or no Benefit``
 je k dispozici v adresáři http://amper.ped.muni.cz/light/crime/

Za čtvrté, stále jsem ještě neopravil koncept svého populárního textu o
jasu nočního nebe vlivem venkovního osvětlování, není tak úplně snadné
docílit toho, aby tomu porozuměl každý. Ale mezivýsledek už mám, totiž
obrázek, který jsem pro text nakreslil. Jestli nahradí tisíc slov, usuďte
sami. Zmínku o obrázku najdete v emailu
  http://amper.ped.muni.cz/svetlo/a/msg00412.html
 a obrázek samotný pak jako scatt_cz (nebo scatt_en) v adresáři
  http://amper.ped.muni.cz/light/koncepty/graphics/


A nakonec něco o událostech v uplynulém období. Toho je více, tož jen pro
zanícené zájemce, ostatní ať zbylé odstavce klidně přeskočí, není tam nic
důležitého. Podstatné že, že je na čase se po značném, ne-li úplném
selhání ministerstva pustit do dalšího, široce založeného úsilí o účinnou
legislativní ochranu nočního prostředí. Není to nic tak složitého, ta
ochrana má plno úspěšných precedentů jinde ve světě. Přesto se můžeme v
Česku stát v některých ohledech příkladem, jen se snažit (myslím tím
nápady omezit jasy reklamních ploch a co nejrychleji přestat svítit do
rezervací).


Jak víte, cíl snižovat světelné znečištění je deklarován v zákoně o
ochraně ovzduší (86/2002 Sb., viz např. http://svetlo.astro.cz/zakon/).

Původní podklady poskytnuté sněmovně v září 2001 doporučovaly zařazení
zvláštní hlavy do zákona, která by splnění takového cíle zajistila, tj.
zabránila zejména takovým budoucím instalacím, které by svítily do
jednoznačně škodlivých směrů pryč od země. Šlo v převážné míře o mírně
zjednodušené znění legislativy platné v Lombardii od roku 2000 (Lombardie
má stejně obyvatel jako Česko). Nestalo se tak, sněmovna se tehdy rozhodla
pověřit vydáním takových pravidel vládu.

Pro vládu ovšem, v rámci hierarchie procesů v moci výkonné, muselo vše
připravit ministerstvo životního prostředí. Tomu se to za onen rok a půl,
kdy mělo k dispozici nejprve základní podklady a pak i jejich
aktualizované verze a mnoho dalších informací z tohoto rychle se
vyvíjejícího oboru, nějak nepodařilo. Návrh, který postoupilo, byl mírně
řečeno nevalný. Postupně z něj sice byly některé nejkřiklavější nedostatky
odstraněny, přesto sotva koho mohl přesvědčit, že takto je možno noční
prostředí účinně chránit. K tomu přispělo jeho nedbalé zdůvodnění, které
,,opominulo`` zmínit, že světlo přidané do nočního prostředí mívá mnoho
škodlivých vlivů (na zdraví, přírodu, kulturu) a že je možné je výrazně
omezit, při zlepšení těch služeb, které společnost od nočního osvětlování
vyžaduje. Roli hrála i absence skutečného hájení návrhu na jednáních. Já
jsem ministerstvu celou dobu poskytoval veškerou možnou podporu, zdržel
jsem se jeho veřejné kritiky, v poslední fázi jsem dokonce (s těžkým
srdcem) podpořil poslední verzi návrhu. Legislativní rada vlády ani vláda
se jím ale nakonec vůbec nezabývala, usnesení vlády žádá ministra, aby
připravil znění novely této části zákona.

To lze chápat jako možnost zákon v tomto ohledu zlepšit, aby se stal
účinným už sám o sobě, nebo jej alespoň drobně opravit a doplnit tak, aby
umožnil přijetí skutečně účinného vládního nařízení (i když k takové
cestě přes exekutivu, bez možnosti veřejné kontroly, jsem už skeptický).

Existuje ale ještě možnost druhá, odpovídající tlakům, které zastánci
současné osvětlovací praxe vyvíjeli na všech úrovních (uvnitř
ministerstva, aby byl návrh bezzubý, se spoustou chyb, až směšný a jeho
zdůvodnění chabé, vně ministerstva pak, aby návrh nebyl přijat a aby zákon
by upraven do podoby, která nejen že noční prostředí chránit nebude, ale
jeho ochranu maximálně ztíží). Návrh novely z příslušného odboru
ministerstva odpovídá bohužel té možnosti druhé.

Je proto na čase pustit se do veřejné kampaně za ochranu nočního prostředí
(a tedy i mnohem kvalitnější venkovní osvětlování). Peripetie, které
k tomu vedou, jsem vylíčil v konceptu (rád jej opravím, najde-li někdo
nějakou nepřesnost nebo zbytečně hrubou formulaci)
  http://amper.ped.muni.cz/light/koncepty/sv_mzp.pdf

Až dnes jsem si přečetl dubnovou diskusi, jejímž protagonistou byl hlavní
odpůrce jakékoliv účinné regulace expanze mizerného venkovního svícení.
Odehrála se v nemoderované konferenci ,,svetlo``, a různá má podezření
potvrdila.  Odpověď na věcné body diskuse jsem dnes sepsal jako
  http://amper.ped.muni.cz/light/koncepty/duben_n.pdf
 (v daném adresáři je i html verze), pokud by někomu nebyly zřejmé. Odkaz
na konferenci viz ona odpověď.

s pozdravem
 ,,zachraňme noční polovinu Země``
 jeník hollan