[Svetlo]Kriminalita

Jan Hollan
Sat, 13 Apr 2002 23:42:55 +0200 (CEST)


Zdravím dnes ještě jednou příznivce environmentálně přijatelného 
osvětlování,

až si prostudujete text 
  Linkname: Venkovní osvětlení a kriminalita
    URL: http://svetlo.astro.cz/crime/

odpovíte si jistě snadno na výzvu kolegy Maixnera sami. Nechal bych ji bez
odpovědi, ale kdoví, třeba by ji někdo mohl brát i vážně.

Vzkaz pana Ing. Maixnera,

> Firme Schrérer SpTN duveruje, ze? Tak kdy prestanete lhat v tom smyslu, ze
> snizeni osvetleni = snizeni zlocinosti
> 
> http://www.schreder.com/UK/files/crime.htm
> 
>          Tomáš Maixner

je jistě myšlen ironicky. Důvěřovat firmě, která se živí osvětlováním
a výrobou osvětlovací techniky, ve věci výzkumů prokazujících vliv umělého
nočního osvětlení na pokles kriminality, to by mohl jen dost naivní
člověk. Není to velký rozdíl oproti ,,výzkumům`` tabákových firem
,,prokazujícím`` neškodnost kouření (nebo prospěšnost kouření pro národní
ekonomiku, viz nedávný skandál se zprávou Phillip Morris o Česku). 


Tím by bylo možné věc uzavřít, coby reakci. Nicméně, připomenu pár známých
věcí, opakování je matka moudrosti. 


Tvrzení, které pan inženýr připisuje ,,nám``, v takové podobě neznám. Na
pouhém zesílení nebo zeslabení umělého venkovního nočního osvětlení
kriminalita dle všech relevantních studií nezávisí, to je to, co skutečně
říkáme, stejně jako třeba britská vláda. 

Jediné, co není sice prokázáno vědeckými studiemi, ale bere se jako
samozřejmost potvrzovaná spoustami příkladů z praxe, je poznatek, že
VYPNUTÍM umělého venkovního osvětlení kriminalita klesne radikálně.
Stejně tak bývá mnohem nižší v oblastech bez instalovaného osvětlení
oproti hned sousedním, osvětleným oblastem. To se zcela jistě týká krádeží
aut a vandalismu. Vandalové potřebují na své cíle vidět, to ale asi platí
obecně pro valnou většinu pachatelů. (Analogií je, že člověk se doma
celkem snadno orientuje i téměř potmě, zatímco eventuální zloděj by se tam
v takové situaci dost možná zranil.) 

Jednu takovou rozsáhlou zónu bez jakéhokoliv místního umělého osvětlení
máme v okolí naší hvězdárny -- bohatě dostatečně ji osvětluje brněnské
nebe... I v noci tudy chodí dost lidí, z Masarykovy čtvrti zkratkou na
Veveří. Rozsáhlý neosvětlený park na Kraví hoře platí za oblast
bezpečnější než osvětlené ulice kolem, pokud jde o skutečnost a ne o pouhé
dojmy.

(Tím rozhodně neříkám, že veřejné osvětlení není jinde a jindy potřebné
z jiných důvodů.)

S některými tvrzeními v uvedeném odkazu lze přesto souhlasit, jsou totiž
stejná, jako ta ve studiích nezávislých badatelů. 

Skutečně platí, že více světla ubírá ze strachu potenciálních obětí a tím
zvyšuje kvalitu jejich života. Soudí se ale, že menší obavy vedou k menší
obezřetnosti a tedy k většímu skutečnému riziku (je to jen odhad, výzkum
takový konán nebyl).

Sympatický je důraz na potlačení oslnění uvedený na začátku posledního
odstavce:

  ``Absence of black spots or glare can substantially improve the
  pedestrian's feeling of security.''

Tvrzení by je snadno možné zesílit. Černá místa totiž VYLOUČENÍM OSLNĚNÍ
zmizí mnohdy sama -- neoslnění lidé do nich začnou vidět. I další zesílení
tvrzení je na místě: soudí se totiž všeobecně, že
  podstatná redukce oslnění 
 (tj. potlačení svícení do dáli čili do málo strmých směrů) 
  přispěje nejen k POCITU bezpečí, 
  ale dokonce ke skutečnému zvýšení bezpečí před napadením.

Výzkumem to prokázáno doposud není, ale je to dosti nasnadě. Neoslnění
lidé (hlavně ti s méně průzračnýma očima) obecně lépe rozeznají své okolí,
tedy i potenciální útočníky, naopak útočníci nebudou moci využívat oslnění
svých obětí.

Obrázky na uvedené stránce ukazují bohužel, že ani nové lampy oslňovat
nepřestaly. Snad oslňují méně, ale to se z takových obrázků nedá
spolehlivě říci. Ani to, jak se přesně změnilo osvětlení v daném místě
(jaké asi byly expozice, šlo o klasickou či digitální fotografii, atd.).
Těsně vlevo od budovy na posledním obrázku je zjevně jedna velmi oslňující
lampa, kontrastující s poměrně decentní většinou luceren.

Kvalitnější osvětlení je jistě věc prospěšná z různých stránek.
Kvalitnější osvětlení ale nemusí znamenat více světla. Jde především o to,
jak je světlo směrováno.

zdraví Jeník Hollan


PS o důvěře:

 Legrační nápad, že já či jiní lidé pracující na prevenci světelného
znečištění ,,důvěřujeme firmě Schréder``, vznikl snad proto, že již dávno
mezi příklady plně cloněných svítidel uvádím i některá její. Rád uvedu
i příklady výrobků mnohých dalších firem -- budu-li mít všechny potřebné
informace, nebo, ještě lépe, pokud mi vše někdo připraví k pouhému
umístění na mé akademické stránky (nebo uvede vyhovující URL). 

Můj vztah k Schréder Group je pozitivní. Oceňuji, že vyrábí i plně cloněná
svítidla, mrzí mne jen, že je více nepropaguje. Novější osobní zkušenosti
mám ale spíše špatné. Vícekrát jsem ji žádal o poskytnutí kompletních
fotometrických údajů (ve standardním formátu ies) o jejích plně cloněných
svítidlech, doposud bez výsledku. Nezbývá mi než odkazovat zájemce na
firmy převážně americké, které podstatné vlastnosti svých svítidel (totiž
použitelné údaje o tom, jak svítí) vystavují veřejně na internetu.

(Přesto bych firmě Schréder důvěřoval, pokud by mi *.ies soubory poslala
nebo nejlépe vystavila veřejně, že ona data jsou správná. Běžná fotometrie
je nesrovnatelně jednodušším úkolem než zkoumání změn ve městech a jejich
příčin a je to obor, který je takové firmě vlastní. Vystavením chybných
dat by si ostatně ,,utržila kšandu``.)