[Svetlo]Venkovní osvětlení a kriminalita

Jan Hollan
Sat, 13 Apr 2002 23:35:05 +0200 (CEST)


(PRVNÍ obsáhlá STUDIE je dostupná V ČEŠTINĚ! 
         http://svetlo.astro.cz/kriminalita
                           Viz více dále.)

Vážení zájemci o trvale udržitelné venkovní osvětlování,

ke vztahu osvětlování a kriminality není mnoho obsáhlých a důvěryhodných
informací. Většina těch veřejně dostupných se dá najít v oddílu crime
famózního soupisu LiteLynx (tm), viz třeba jeho zrcadlo v adresáři
 http://svetlo.astro.cz/ctstarwchr 

Daleko nejobsažnější shrnutí pocházejí od badatele v oboru vidění a
osvětlování B. A. J. Clarka z Austrálie. Kdo se osvětlováním zabývá
profesionálně, měl by si prostudovat práci 
   OUTDOOR LIGHTING PRINCIPLES FOR AUSTRALIA IN THE 21ST CENTURY
 dostupnou ze stránky
  Linkname: Light Pollution
    URL: http://www.asv.org.au/lpoll/lppage.htm
 (autor pracuje na jejím doplnění, neb výzkum v tomto oboru jde rychle
kupředu a původní neblahá podezření se začínají měnit v jistoty).

Ne každý má tolik času, zejména ne lidé, kteří mají jiná povolání.
Naštěstí připravil kdysi Dr. Clark výňatek zabývající se specielně vztahem
osvětlení a kriminality (i ten dozná pak mírně nové znění, ještě
důkladněji podložené odbornou literaturou). Je mým potěšením, že mohu
oznámit vystavení první veřejné verze českého překladu této slavné práce
(anglicky dostupné, podobně jako spousta dalších informací, členům
DarkSky-list fora, přihlásit se lze na http://groups.yahoo.com ), viz
 
         http://svetlo.astro.cz/crime
 konkrétně 60KB soubor
         http://svetlo.astro.cz/crime/lp40cz.pdf

zdraví
 Jeník Hollan


PS.
 některé novější internetové odkazy ke stejné problematice najdete
 v mém starém konceptu http://amper.ped.muni.cz/light/drafts/disk_01.html

Pokud jde o vlivy světla na zdraví, podívejte se prosím také na stránky
o další konferenci, konané v Kolíně opět po dvou letech,

  Linkname: Cologne Symposium 2002 - Light, Endocrine Systems and Cancer
     Facts and Research Perspectives, International Symposium, May
     2-3, 2002 University of Cologne, Germany
    URL: http://www.uni-koeln.de/symposium2002/

(pokud je již dávno neznáte...).