Návratnost energie vložené do přidané tepelné izolace

(výpočty průběhů teplot různě izolovaných zdí viz jinde, na TZBinfo)

Graf ukazuje, kolik tepla unikne skrze zeď během let. Jde o středoevropské klima s předpokládanými 3500 „denostupni“ ročně (jde o integrál teplotního rozdílů vnitřek-venek, braný za topné období).

Obvyklý starý dům s půlmetrovou zdí z plných cihel je znázorněn červenou přímkou; taková zeď má tepelnou prostupnost U = 1,4 W/(m2K) (v grafu značenou jako její číselná hodnota u). Zeleně je vyznačen únik tepla zdí tloušťky 1 m. Naproti tomu už 0,33 m přidané tepelné izolace běžných vlastností (šedý polystyren) zlepší zeď až na pasivní standard, jak ukazuje červenavá přímka začínající na hodnotě 100 kWh/m2 Onen začátek posunutý výše je dán vkladem primární energie již ztracené výrobou tepelné izolace. Jak je patrno, vrátí se už během druhého (!) roku po instalaci. I půlmetrová izolace by vrátila svou „šedou energii“ do 3 let...

Graf jasně ukazuje že nejen metrová, ale dokonce i zeď provedená podle doporučení (již velmi zastaralé) normy (fialová přímka) s U = 0,25 W/(m2K) by měla být co nejdříve pořádně zaizolovaná: návratnost dvou alternativních izolačních tloušťek je 7 a 10 let (přímky pro dodanou půlmetrovou izolací začínají na hodnotě 150). Za sto let taková přidaná izolace ušetří desetinásobek energie uvolněné při své výrobě! Je zjevné, že taková stavební norma je velmi zastaralá. Jít pod úroveň pasivního standardu je nepřijatelné. Pro zastavení oteplování na hodnotě 1,5 K jsou tlusté tepelné izolace klíčovou technologií.

Výše uvedený výpočet užívá až nerealisticky velký odhad pro uvolněnou primární energii při výrobě izolačního materiálu, 300 kWh/m3. Pro EPS s 15 kg/m3 platí spíše polovina, pro minerální vatu dvě třetiny. A tak skutečné energetické (tedy i klimatické, CO2 návratnosti) užitého materiálu mohou být až dvakrát kratší!

Zkrátka, i neobvykle tlusté izolační vrstvy, přesahující půl metru, jsou naprosto rozumné, i když nejsou ze slámy. Jejich užití není žádným plýtváním. Půlmetrová izolační vrstva by měla být normou všude, kde tomu nebrání nedostatek místa.

Samozřejmě, pokud lze užít jakýkoliv přírodní materiál, jehož instalace do stavby představuje sekvestraci uhlíku už od samého začátku, a který izoluje stejně dobře jako čtyři decimetry šedého polystyrénu, pak by jeho použití bylo ještě více na místě. Zejména pokud je nutno povrch zdi tak jako tak nějak upravit.

Dle původní anglicky psané verze textu a obrázku z r. 2010 počeštil Jeník Hollan, http://amper.ped.muni.cz/pasiv a http://amper.ped.muni.cz/gw