Centrum modelových ekologických projektů pro venkov, Hostětín

 1. obec Hostětín
 2. Centrum modelových projektů -- přehled
 3. voda a krajina
 4. využití slunce
 5. využití biomasy
 6. ovocnářství
  1. sušírna ovoce
  2. moštárna
 7. krajina
 8. Centrum--letecký pohled
 9. Centrum--souhrn
 10. další informace
  1. návštěvníci centra
  2. vzdělávací texty o budovách a energii

Realizátor projektu:

ZO ČSOP Veronice, Ekologický institut, Panská 9, p.p. 91, 601 91 Brno, tel. (5) 4221 8353,
fax. (5) 4221 0561, e-mail: veronica@ecn.cz, www.veronica.cz