Jan Hollan – index


My scope is Civic Physics – enlightment of teachers and of broad public as regards processes and phenomena which are significant in everyday life, but neglected in school education. The broadest frame I deal with is Global change and Climate Action, see an electronic library Global Climate Disruption. As a researcher, I've been active in subtopics of Passive houses and Light Pollution. See more in a directory with my curricula

At this computer at the Faculty of Education of the Masaryk University in Brno some messages are archived in my selected letter archives. A mess of further working directories is here as well. In the astro subdirectory, there is some software running online, as a generation of a momentaneous sky chart or a planet ephemeris.

My offer from 2000's is at an astronomical server http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/, whis is an ftp site as well: ftp://astro.sci.muni.cz/hollan/.

A scope of what I'm studying now can be seen in my Zotero library (sorted by date of addition).

In Czech now:

Mým oborem je občanská fyzika – osvěta odborné i široké veřejnosti ohledně fyzikálních dějů, které hrají zásadní roli v běžném životě, ale ve školách od základních po univerzity se o nich většina lidí dozví nanejvýš velmi málo. Nejširším rámcem, kterému se věnuji, je globální změna a ochrana klimatu, viz elektronickou knihovnu Globální klimatický rozvrat a záznamy mých vystoupení. Badatelsky jsem působil v podoborech pasivní domy a světelné znečištění.

Pro ochranu klimatu (prevenci toho, aby globální teplotní odchylka od předindustriální doby co možná nepřesáhla 1,5 K, přičemž oteplení o 1 K již nastalo) je nezbytné řádově snížit spotřebu fosilních paliv na vytápění i chlazení budov. O tom viz adresář amper.ped.muni.cz/pasiv.

Jinou oblastí, kde se nesmírně plýtvá, přičemž to škodí i lidskému zdraví, je umělé osvětlování. Viz adresář amper.ped.muni.cz/noc/vyber_textu.

Na tomto počítači na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně, jsou dostupná různá má sdělení v archivech vybraných dopisů. Změť dalších pracovních adresářů je dostupná zde. V adresáři astro je software, který vám může vygenerovat aktuální hvězdnou mapu nebo efemeridu planet.

Na Fakultě sociálních studií MU vyučuji předmět Environmentální aspekty využívání energie, viz též jeho učební materiály. Na Lékařské fakultě vystupuji ve dvouhodinovce s tématem Fyzikální vlivy na zdraví, viz též učební materiály. Dříve jsem vyučoval na Pedagogické fakultě předměty Astrofyzika (či spíše Úvod k pohledu na vesmír) a  Fyzikální pozorování, u toho druhého jsem zdůrazňoval správné vyjadřování, viz např. nověji zde.

Mé „usazené“ informace ze začátku tisíciletí jsou dostupné na astronomickém www serveru, který užívám –- http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/, který je i ftp serverem: ftp://astro.sci.muni.cz/hollan/ (v tomto módu ale nejsou vidět všechny obrázky).

Co studuji a sleduji nyní, lze vidět v mé knihovně Zotero (uspořádá-li se dle data přidání).

Více viz ev. mé životopisy

my photo
hollan at ped.muni.cz
Jan Hollan
CzechGlobe, Global Change Research Institute AS CR, v.v.i
Bělidla 4a
603 00 Brno
Czech Republic
Phone: (+420) 606 073 562