[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

horkovod: CO2 ubrat neumíMartine, Jano,

stručně jsem popsal, jaký by byl vliv horkovodu z JEDU na vliv Brna na emise CO2 z fosilního uhlíku. Je to tak, jak jsem odhadl na té dopolední prezentaci: nepomohlo by to nijak, leda uškodilo. Text uvedený pod čarou
lze libovolně šířit dále.

Šlo by počítat i s přesnými tepelnými ději při odvětvování páry z dukovanské elektrárny, ale výsledek by se stěží změnil tak, aby to stálo za řeč. Jura Svoboda se v JEDU ptal, výstup z turbín má typicky 40 Celsia (čili téměř nula barů), tak dobře tu páru chladicí věže ochladí (už v turbínách jí přitom dost zkondenzuje, což účinnost elektrárny pěkně zvyšuje). Takové odpadní teplo lze užít tak leda na podlahové vytápění... Do Brna žádné použitelné odpadní teplo "z Dukovan" opravdu dostat nelze.

-------------------------

Dukovany versus brněnské teplárny

Existuje prastará myšlenka, připojit tepelnou jadernou elektrárnu v Dukovanech horkovodem do Brna. Oživuje ji nyní představa, že by tím mohlo jít výrazně snížit emise oxidu uhličitého z fosilních paliv.

Opravdu mohlo?

Vyvedení tepla z Dukovan se sníží tamní produkce elektřiny -- nepůjde totiž o teplo odpadní, ale jen o provoz reaktoru částečně též v režimu jaderné výtopny. O odvedené teplo se sníží tepelný příkon do tamní tepelné elektrárny. Úbytek elektrického výkonu Dukovan bude nahrazen tepelnými elektrárnami fosilními.

Odebere-li Brno z Dukovan za jednotku času teplo T, sníží to elektrickou práci, kterou by za týž čas Dukovany vykonaly, o přibližně T/3, protože z tepla přivedeného na elektrárnu se vykoná elektrická práce asi o třetinové velikosti, zbytek jde do ovzduší jako odpadní teplo (tj. elektrická účinnost zařízení je asi 33 %). Náhrada této elektrické práce jinde, rozumí nikoli v teplárně ale v elektrárně, která stejně jako ta dukovanská pouští dvě třetiny uvolněného tepla do ovzduší, znamená spálení fosilních paliv, které opět poskytnou ono teplo T, trojnásobek odvedené elektrické práce.

Současně ale klesne výstup brněnských tepláren o totéž teplo T (nebude potřeba, když bude místo toho přivedeno z Dukovan), čímž se sníží spotřeba fosilních paliv v Brně. Ta se sníží dokonce ještě více, neb nebudou moci produkovat ani elektřinu - té by se vyprodukovalo T/2 (opět zjednodušujeme tak, že se z tepla uvolněného v reaktoru či jiném kotli třetina zužitkuje na elektrickou práci a dvě třetiny budou "odpadní teplo" - v Brně ale ne odpadní, nýbrž užitečně rozvedené do městské tepelné sítě). Tepla z fosilních paliv, které se ušetří v Brně, bude tedy celkem 1.5 T.

Tato další chybějící elektřina bude opět vyrobena ve fosilních elektrárnách. Tepla z fosilních paliv, které se kvůli ní musí spálit, bude 3*T/2, čili 1.5 T.

Takto jednoduše bráno, náhrada brněnských tepláren horkovodem z Dukovan by znamenala nulovou změnu emisí CO2.

Skutečnost by ale byla horší: o tepelné ztráty horkovodu (je velmi dlouhý a horký) a o to, že fosilní elektřina by byla produkována spíše z uhlí než zemního plynu (z něhož je v Brně), čili s většími emisemi CO2.

Proti tomu stojí fakt, že ne všechno teplo v brněnských sítích je z tepláren, dosud existují sídlištní výtopny, které elektrickou práci nekonají (nejsou tedy teplárnami). Kdyby se kouzelným proutkem dalo do Brna přivést teplo z Dukovan okamžitě, mohla by změna emisí CO2 být nyní zhruba nulová. Je ale možné a žádoucí změnit všechny dosavadní výtopny na teplárny, čili kogenerační zdroje. Při využití nejlepší dostupné technologie vč. kondenzačního provozu, který do zkondenzované vody ze spalin (výfuků, jde-li o pístové motory) jímá část oxidů dusíku, by to nemělo činit problémy ani pokud jde o "klasické" polutanty.

Ergo, při použití nejlepších technologií by přivedení tepla z Dukovan znamenalo _zvýšení_ českých emisí oxidu uhličitého. Z tohoto hlediska je zcela nesmyslné a do dalších úvah o možnosti snižování emisí tohoto dlouhodobě nejškodlivějšího atmosférického polutantu ona stará idea nepatří.

Hodnotit tuto myšlenku ekonomicky je již zbytečné -- takové hodnocení má smysl jen v případě, kdy chceme zjistit, kolik by stálo snížení emisí např. o jednu tunu ročně. V tomto případě by se emise nesnížily. Dnes jsou přijatelné jen takové investice do energetiky, které emise snižují, byť třeba draze, třeba i za tři sta euro za tunu CO2.


v Brně 29. června 2010

RNDr. Jan Hollan, Ph.D.