Jan Hollan (1955) vystudoval fyziku na MU v Brně, v letech 1970-2010 působil na brněnské hvězdárně, od té doby pracuje v Centru výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Od 80.let se věnuje též environmentálním tématům s fyzikální podstatou, zejména přednáší a překládá informace o globálním oteplování, jeho důsledcích a způsobech, jak je zmírnit, čili jak přestat užívat fosilní paliva. Titul Ph.D. získal na VUT v Brně za práci Pasivní domy a zářivé toky energie. Zabývá se též světlem jako polutantem nočního prostředí. Jeho práce jsou dostupné na adrese amper.ped.muni.cz/gw a odkazech odtud. Byla po něm pojmenována planetka Jeníkhollan.