RNDr. Jan Hollan, Ph.D.

Rok narození: 1955

Místo narození: Brno

Vzdělání

1980 Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova Univerzita) v Brně, obor Fyzika

1983 Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor Fyzika plazmatu – udělen titul RNDr.

2009 Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství – udělen titul Ph.D., téma disertační práce „Pasivní domy a zářivé toky energie“

Mimoprofesní údaje

V roce 1983 jsem se oženil s Dr. Yvonnou Gaillyovou, v letech 1984 a 1988 se nám narodili synové Matěj a Tadeáš. Od podzimu 2002 jsem členem zastupitelstva městské části Brno-střed za Stranu zelených.

Narodil jsem se v roce 1955 v Brně v rodině stavebních inženýrů. Do školy jsem začal chodit na Hroznové ulici, od šesté třídy jsem jezdil do školy na tř. Kpt. Jaroše, tamtéž pak na obnovené gymnázium. V roce 1980 jsem absolvoval fyziku na Přírodovědecké fakultě brněnské univerzity (tehdy jediné, zvané J. E. Purkyně, dnes Masarykově, dále MU). Rigorózní zkoušku jsem vykonal tamtéž v oboru fyzika plazmatu r. 1983. Disertační práci na téma Pasivní domy a zářivé toky energie jsem obhájil v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství na Fakultě stavební VUT v Brně (2009, viz http://amper.ped.muni.cz/pasiv/windows/JH_disertace – tam je i seznam mých publikací v tomto oboru).

Od roku 1970 jsem pracoval amatérsky a následně v období 1980 až 2010 profesionálně na Hvězdárně a planetáriu M. Koperníka v Brně (jen v letech 1980/1981 jsem působil jako vojenský meteorolog na letišti ve Kbelích). Od roku 2010 pracuji v Centru výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Jsem členem ZO ČSOP Veronica. Od roku 1990 ve své práci propojuji astronomická témata s environmentálními: zabývám se osvětou v oboru ochrany klimatu, toků energie v budovách a ochrany nočního prostředí (proti uměle produkovanému a špatně používanému světlu). V posledních dvou oborech působím též badatelsky: jsem expertem na technologie pro pasivní domy, zabývám se i měřením slabého světla (viz grant a zprávy na http://amper.ped.muni.cz/noc a přednášky na http://amper.ped.muni.cz/light/lectures/), a výzkumem vlivů světla na zdraví. Za svou průkopnickou práci v oblasti světelného znečištění, zejména za prosazení ochrany nočního prostředí do české legislativy, jsem dostal dvě ocenění International Dark Sky Association, jejímž jsem doživotním členem. V letech 1992 až 2002 jsem přednášel astronomii na Pedagogické fakultě MU v Brně, od r. 2005 vyučuji předmět Environmentální aspekty využívání energie na Fakultě sociálních studií MU, od r. 2008 učím o zvukovém a světelném znečištění v předmětu Preventivní lékařství (jako doktorand na Lékařské fakultě MU). Oponoval jsem vícero bakalářských a diplomových prací. Vykonávám různé expertní činnosti pro Ekologický institut Veronica (poradenství, konzultace a návrh technologií pro realizaci pilotních projektů, přednášky, recenze odborných textů).

Od března 2007 jsem redigoval a zveřejnil oficiální překlady Shrnutí pro veřejné činitele Čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) a dalších dokumentů IPCC a pak i rostoucí řadu dalších překladů zásadních dokumentů týkajících ze změny klimatu (viz http://amper.ped.muni.cz/gw – tam jsou i některé mé vlastní články). Během českého předsednictví EU jsem byl poradcem ministra životního prostředí. K osobnímu pohledu viz rozhovor http://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/jan-hollan-zmeny-klimatu-postupuji-rychleji-nez-kdo-cekal?all_ids=1#disc.

K tématům, o nichž přednáším, jsem záhy po rozšíření www zpřístupnil své texty, odkazy na vybrané adresáře, viz stať Občanská fyzika, http://amper.ped.muni.cz/jenik/fyzika/obcfyz.htm. V posledních letech jsem napsal knížky Venkovní osvětlení v obcíchCo s okny – upravená stará okna lepší než nová, připravil jsem českou podobu knihy Nové standardy pro staré domy - Příručka pro regeneraci rodinných domů ve 21. století; všechny jsou dostupné elektronicky na adrese http://veronica.cz/publikace/. O oknech viz též pořad http://www.b-tv.cz/vlna-z-brna.html?ep=2821. O jiných mých tématech viz rozhovor http://brnensky.denik.cz/serialy/krajinou-meho-srdce-je-nebe-prohlasuje-fyzik-jan-hollan-20130304.html. O klimatické změně, ochraně klimatu a tomu, co můžeme dělat sami (topit jako v Anglii) viz Radiofórum ze 7. října 2013, viz půlhodinový záznam http://media.rozhlas.cz/_audio/02982196.mp3 (12 MB).

Od začátku sedmdesátých let používám počítače pro výpočty a zpracování dat, od devadesátých let i pro počítačovou sazbu. Mluvím a rozumím anglicky, německy, chorvatsky a rusky; anglicky i srozumitelně píši.

Kontakt pro veřejnost

tel.: 543 239 096
e-mail: hollan@mail.muni.cz