Czech translation of the Summary of UNEP's ‘Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone’, as written about at a Actions for Controlling Short-Lived Climate Forcers - A UNEP Synthesis Report page.

The Summary and the full Assesment has disappeared from the UNEP site, but it is available here, as downloaded from another site.

The full Assesment and related news has been in March 2012 at the UNEP - DEWA list of assesmentsbut in 2018 there is no trace of it on current UNEP site any more... Why?

Another book on BC in Europe is Health effects of black carbon (2012)

A thorough more recent introduction into the problem of ultrafine particles from diesel engines, the most toxic ones in Europe and contributing to radiative forcing a lot, is available in a booklet by Dr. Kaare Press-Kristensen, Clean Air Copenhagen, downloaded even here from www.ecocouncil.dk.

For a 2017 overview of black carbon issues, see Atmosphere - Special Issue "Carbonaceous Aerosols in Atmosphere"
[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[DIR]sources/2012-03-19 18:47 -  
[DIR]figures/2011-12-07 00:14 -  
[   ]Tiskova_zprava.pdf2012-03-21 09:33 206K 
[   ]SDMcz.pdf2012-03-19 18:42 1.1MShrnutí Hodnocení
[   ]Clean_Air_Copenhagen.pdf2014-08-07 19:19 4.2MJak snížit jedovaté emise z naftových motorů
[   ]BlackCarbon_SDM.pdf2011-09-20 13:47 1.8M 
[   ]AssesmentBlackCarbonTropOzone2011_UNEP_WMO.pdf2018-03-13 12:13 13M 

Český překlad publikace Integrované hodnocení černého uhlíku a troposférického ozónu – shrnutí pro ty, co rozhodují, vydané UNEP a WMO v roce 2011.

Černým uhlíkem se rozumí pevné částice absorbující světlo, které jsou hlavní složkou sazí. Ty mají významný oteplující vliv a také škodí zdraví. Velké snížení jejich emisí by mělo značné okamžité i déledobější přínosy. To platí také pro metan, jehož emise vedou také ke tvorbě jedovatého přízemního ozónu, silného skleníkového plynu. Shrnutí o 32 stranách uvádí cesty, jak snížení emisí dosáhnout a jaké výhody to přináší.

V adresáři je k dispozici jak orginál Shrnutí, tak i celé Hodnocení

Na stránkách UNEP bývala předběžná verze plného znění Hodnocení: přehled hodnocení UNEP/DEWA (konkrétně soubor 13 MB, či jednotlivé kapitoly nebo prezentace k Hodnocení). Bohužel, UNEP má nyní web uenevironment.org místo unep.org a všechny takové odkazy na unep.org jsou nyní v r. 2018 mrtvé. Obávám se, že se to může týkat i dalších zásadních dokumentů.

Dále k tématu např. knížky Aby se ve městě dalo dýchat - Příklady efektivních opatření ke zlepšení kvality ovzduší (autoři: Miroslav Patrik, Miroslav Šuta), Chemické látky v životním prostředí a zdraví (Miroslav Šuta).

Prastaré heslo zní „Solution for Pollution is Dilution – znečištění se vyřeší rozředěním“. To ovšem vůbec neplatí pro lidmi přidávané skleníkové plyny. A za zimních inverzí se nedá použít ani pro jedovaté látky přidávané do ovzduší. Produkty spalování tehdy zůstávají u země jako vznášející se pevné částice. Kromě popílku jde i o uhlíkaté zbytky nedokonalého spalování, jako jsou saze. K tomu se přidávají produkty „přílišného spalování“, kdy se za vysokých teplot oxiduje i vzdušný dusík. Oxidy dusíku v ovzduší reagují s amoniakem a tvoří další pevné částice, které se spolu s popílkem a sazemi projevují jako viditelný zákal. Dohromady se pak měří jako „PM“, particulate matter, čili neplynné částice rozptýlené ve vzduchu, aerosol. Rozlišují se neplynné částice menší než 10 mikrometrů (PM10) a ještě jedovatější částice menší než 2,5 mikrometru (PM2,5) či 1 mikrometr (PM1). Jedovatost těch menších roste tím, že se dostávají do hloubky plic i do krevního oběhu. Je-li koncentrace částic aerosolu (nepřesně nazývaných „polétavý prach“ – jen jeho malá část je totiž skutečně prach zvířený ze země) větší než 50 mikrogramů na metr krychlový, je takový zákal nejen viditelný, ale také zdraví škodlivý. Lidově se označuje jako smog. Za velkých mrazů koncem ledna a začátkem února 2012 to byl v Česku zimní suchý smog – odlišný od starších známých typů, mokrého londýnského i letního losangeleského.

Tmavé uhlíkové složky aerosolu čili jádra sazí jsou výrazným příspěvkem ke globálnímu oteplování. Tím je i metan. Ten spolu s dalšími organickými látkami, oxidem uhelnatým a s oxidy dusíku vlivem slunečního záření podněcuje tvorbu přízemního ozónu, plynu jedovatého a ještě silněji oteplujícího naše klima.

Snižování emisí s oteplujícím účinkem a poškozujících zdraví je neobyčejně užitečné a projevuje se okamžitě. Jak na to, aby skutečně klesly, tím se zabývá toto Hodnocení pořízené organizacemi Program OSN pro životní prostředí a Světová meteorologická organizace. Český překlad jeho shrnutí a odkazy viz v tomto adresáři, http://amper.ped.muni.cz/gw/unep_cz/

Překlad pořídilo Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., s přispěním Centra pro životní prostředí a zdraví. Závěrečné úpravy proběhly v rámci projektu Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky fyziky a chemie.

S dotazy se můžete obracet na Jana Hollana (CzechGlobe, hollan.j na czechglobe.cz, 606 073 562) a Miroslava Šutu (Centrum pro ž. p. a zdraví, miroslav.suta na centrum,cz, 608 775 754).