[Gw] klimatické dokumenty 2009, fee and dividend

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Mon Jan 18 00:24:06 CET 2010


Milí zájemci o ochranu klimatu,

  http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/2009.cz.pdf

je hypertextový přehled toho, co jsem vloni stačil zpřístupnit ke klimatu a 
ochraně noci v češtině. Ke klimatu toho bylo řádově více...

Jinak je to ale všechno bez velkých komentářů prostě někde na
         http://amper.ped.muni.cz/gw

Doporučuji navíc dva nové články Jamese Hansena, viz
         http://www.columbia.edu/~jeh1

12. ledna popsal zvlášť výstižně nutnost zvolit cestu uhlíkové daně, která se 
kompletně rozdělí obyvatelstvu (fee-and-dividend), namísto (nebo v nouzi jako 
doplnění, kdyby to už nešlo jinak) cap-and-trade. Píše o tom taky ve své 
vynikající knize Storms of my Grandchildren (jednu můžu nakrátko pučit, mám 
dvě). Přílohou článku je text ekonoma, s nímž to konzultuje. Selhání jednání v 
Kodani je silným argumentem, že Hansen má opět pravdu.

Přístup Cap-and-trade snížil sice emise síry v USA, nicméně je snížil pomalu a 
málo. Pro dostatečně rychlé snížení světových emisí CO2 naprosto nestačí, ani 
není světově realizovatelný. Jak rychle je potřeba je snížit, ukazuje kromě 
prací Hansena et al nově taky Kodaňská diagnóza 
(http://copenhagendiagnosis.org) ve svém závěrečném obrázku 22.

A v dalším, z 15., má prostě jen věci klimatické, vyšly též na 
www.realclimate.org. Ale jsou taky zajímavé. Ostatně, to je na realclimate 
všechno, dívejte se tam (lze si i zajisti alerty po emajlu, když tam něco 
vyjde).

pěkný rok 2010 přeje
 Jeník


More information about the Gw mailing list