[Gw] vyhral, protoze nepribarvoval

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Thu Dec 13 22:43:05 CET 2007


(Čtenářům konference http://amper.ped.muni.cz/glot/ se omlouvám za
většinou triviální příspěvek, nicméně vzpomeňme Goebbelsova hesla o
opakované lži. I když zde jde možná spíše o pomluvu, v tomto případě
opakovanou a přibarvenou deníkem MF Dnes. Příspěvek je otevřeným dopisem
redakci.)

Vážená redakce,

v MF Dnes (ne dnes, nýbrž již v úterý 11. prosince) je článek o předání
Nobelových cen v Oslu v pondělí 10. (Den lidských práv), uvedený na
titulní straně (viz http://data.idnes.cz/mfdnes/pdf/20071211.pdf, pod
obrázkem Ala Gorea) uveden nehorázným titulkem ,,Vyhrál, i když
přibarvoval fakta o oteplování``. V rozvinuté větě na konci článečku se
tvrzení opakuje. Podrobněji pak deník píše, co tím myslí, v delším článku
na str. A6 (ten jsem již nenalezl dnes ve čtvrtek online) -- opakuje
omleté nepravdivé tvrzení znějící zhruba tak, že britský soudce nalezl ve
filmu Nepříjemná pravda ,,devět vědeckých chyb``.

Nuže, nenalezl. Jak to je ve skutečnosti, si bylo možné přečíst již 15.
října, ve článku
 http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/10/convenient-untruths

Ten na začátku uvádí:
  ,,Last week, a UK High Court judge rejected a call to restrict the
showing of Al Gore's An Inconvenient Truth (AIT) in British schools. The
judge, Justice Burton found that "Al Gore's presentation of the causes and
likely effects of climate change in the film was broadly accurate".``

čili
  ,,Minulý týden soudce britského Vysokého soudu odmítl požadavek omezit
v britských školách ukazování filmu Al Gora Nepříjemná pravda. Soudce
Justice Burton zjistil, že "presentace příčin a pravděpodobných projevů
změny klimatu byla ve filmu v zásadě přesná".``

Soudce ve svém rozsudku (ze článku je na rozsudek odkaz
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2007/2288.html) slovo chyba
uvádí zásadně v uvozovkách, aby tak zdůraznil, že jde jen o tvrzení, která
někdo označil za nepřesná nebo chybná. A vyjádřil spokojenost s tím, že
dané pasáže, ze kterých by posluchači mohli získat pohled na věc, který by
neodpovídal tomu, co se o daných tématech nejčastěji uvádí či co je o nich
všechno známo, jsou dále rozebírány v komentáři, který učitelé mají ke
,,Goreově`` filmu k dispozici.

V žádném z devíti uváděných případů o chybu nejde, jak podrobně rozebírá
uvedený článek na realclimate.org (a předtím i odkaz tam uvedený,
http://scienceblogs.com/deltoid/2007/10/an_error_is_not_the_same_thing.php).
Naopak, dění po uvedení filmu (tedy od května 2006) důležitost a
oprávněnost těchto tvrzení ve všech případech zdůraznilo (příp. tak
učinily nově i publikované vědecké práce, kupříkladu nalezly v ledu na
Kilimanžáru svisle protáhlé bublinky, které jsou jasnou známkou toho, že i
v oné ohromné výšce led skutečně ubývá i táním, viz dnešní ).

Jen v jednom případě z devíti uváděných použil Gore nešťastné formulace
 "That's why the citizens of these pacific nations have all had to
evacuate to New Zealand", která asi nemá popisovat, co už se stalo, ale co
se teprve stane -- přičemž nepůjde o celé národy, ale právě jen o stále
více jejich občanů, jak bude poškozování jejich domova vlivem stoupající
průměrné hladiny a občasných velkých vzestupů hladiny vlivem bouří (s
vlnami, erozí a větrem je doprovázející) pokračovat. Proto také již
existuje dohoda, že se na Nový Zéland může ročně přesídlit 75 takových
uprchlíků ze státu Tuvalu (zatím tento limit stačí). Goreova formulace je
vlastně jen popisem situace v budoucnosti, byla ovšem vyřčena o pár let
dříve, než to tak opravdu bude. Šlo by tedy mluvit o přibarvení jediného
faktu, přesnější je asi označit to jako použití nadsázky, pro upozornění
na zvláště závažný a bohužel zcela nevyhnutelný důsledek růstu koncentrace
skleníkových plynů v ovzduší. Může jít ale jen o přeřeknutí...

Mluvit kvůli tomu o Alu Goreovi v souvislosti s předáváním Nobelových
cen v Oslu v tom smyslu, jako kdyby ho vzali na milost, ač přece musí
vědět, že jde o usvědčeného lháře, je buď sprosťárna nebo hrubé lajdáctví
Jistě, je takové dávno vyvrácené hodnocení odkud přebrat, úkolem
publicistů je ale zjišťovat skutečnost, ne opisovat staré omyly -- dva
měsíce poté, co už je jasné, jak je to doopravdy, by takovou chybu neměl
dělat ani tisk bulvární. Natož při slavnostní, a věru vážné příležitosti.


Soudím, že je to záležitost, která si žádá tiskovou opravu.


Ostatně, lze ji konstruktivně spojit s poukazem na ,,Goreův``
http://climateproject.com či třeba na plný text Goreovy přednášky v Oslu,
http://theclimateproject.org/posts.php?id=12 a na české překlady dokumentů
IPCC, nově na překlad (stále ještě jen pracovní verzi, neb čekáme na
finální anglickou) čtvrtého Shrnutí z letošní hodnotící zprávy IPCC, tedy
dokumentu
 http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz/Souhrnna.pdf

To, co IPCC opravdu říká, je totiž také v rozporu s tím, co píše
článek na str A6 úterní MF, např. pokud jde o stoupání mořské hladiny.
Souhrnná zpráva ve svém Shrnutí pro veřejné činitele uvádí:

  ,,Částečný úbytek ledových příkrovů v polárních oblastech by mohl
znamenat několikametrové zvýšení mořské hladiny, velké změny v pobřežních
oblastech a zaplavení nízko položených oblastí, přičemž největší následky
by se týkaly říčních delt a nízko položených ostrovů. Předpokládá se, že
takové změny by probíhaly v měřítku několika tisíciletí, nicméně rychlé
zvyšování hladiny moře v měřítku staletí nelze vyloučit. {3.4}``

Předtím, pod Tabulkou SPM.1 píše:

  ,, Jelikož chápání některých důležitých vlivů, od nichž se odvíjí
nárůst hladiny moře, je příliš omezené, není cílem této zprávy odhadnout
pravděpodobnost ani stanovit nejlepší odhad či horní hranici zvyšování
mořské hladiny.``

Onen článek v MF ale, v naprostém rozporu se závěry IPCC, tvrdí, že
hladina oceánů se do konce století zvýší nanejvýš o 59 cm. Ano, takové
číslo je v tabulce uvedeno, má ale zcela jiný význam. Viz dále v citovaném
odstavci:

  ,,Projekce nezahrnují neurčitosti zpětných vazeb uhlíkového cyklu ani
úplné důsledky změn v toku ledových štítů, tudíž horní hodnoty rozsahů by
se neměly považovat za horní limity pro zvyšování mořské hladiny.``


Tisková oprava je tedy na místě i kvůli tomu, že článek nepravdivě
presentuje závěry IPCC. Pokud někdo přibarvuje, tak to nejsou laureáti
Nobelovy ceny míru, ale MF Dnes.


s pozdravem
 Jan Hollan

--------------------------------------------------------------------------
RNDr. Jan Hollan
       Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
Kraví hora 2, CZ - 616 00 Brno                5 41 32 12 87

                 domů:
Lipová 19, 602 00 Brno                    5 43 23 90 96

        člen Společnosti pro trvale udržitelný život
       a spolupracovník Ekologického institutu Veronica
             Panská 9, 602 00 Brno

e-mail: hollan at ped....cz       http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan

   či relevantněji pro daný případ, http://amper.ped.muni.cz/gw/
--------------------------------------------------------------------------

More information about the Gw mailing list