[Gw] Co nového ke 23. listopadu

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Fri Nov 23 16:18:58 CET 2007


Souhrnná zpráva

Jak asi všichni zájemci vědí, minulý týden byla projednána Souhrnná
zpráva, tedy čtvrtý, závěrečný díl Čtvrté hodnotící zprávy IPCC. T.č.
je na http://www.ipcc.ch jen koncept Shrnutí z pátku 16. listopadu, pro
tisk a velké šíření je asi vhodné počkat na jeho graficky uhlazenější
verzi, obsahově ale se zdá být už úplně v pořádku. Díky tomu, že
Ministerstvo nechalo přeložit již srpnový koncept, je v dohledu
i česká verze tohoto závěrečného Shrnutí (příští týden).

Dole na webu IPCC je milý odkaz na texty v jiných jazycích než těch
několika oficiálních pro OSN, čeština je mezi čtyřmi z nich, ve kterých
jsou už k dispozici překlady všech tří předchozích Shrnutí. Vzorem pro
ostatní jazyky je němčina, v níž již tato trojice vyšla i jako
tištěná kniha vč. Annexu.


Vesmír (časopis)

Pokud jste měli v rukou listopadové vydání časopisu Vesmír, mohli jste
si všimnout několika příspěvků týkajících se změny klimatu. Jeden
z nich mi připadal, jako kdyby byl omylem zařazen mimo dubnové číslo --
ten o vypařování vody ze speciálních velkých pánví: IPCC se prý mýlí...
,,Aktualita``, kterou dr. Cílek sepsal, je ukázkou kalení vody,
která je bohužel v bulvárně-vědeckém tisku běžná. Pokud lidé, kteří
o klimatu píší, ignorují i to, co publikoval IPCC (na čtení nemají
zřejmě čas, musí přece psát), je to věru těžké. Tak abychom uvedli věci
na pravou míru: tomu komárovi, z nějž text dělá velblouda, je
věnováno několik řádek ve druhém dílu zprávy, na str. 511 vlevo nahoře,
což je současně pátá strana souboru Chapter 11: Australia and New
Zealand
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-chapter11.pdf :

``Pan evaporation averaged over Australia from 1970 to 2005 showed
large interannual variability but no significant trend (Roderick and
Farquhar, 2004; Jovanovic et al., 2007; Kirono and Jones, 2007).''

Čili, daný způsob měření v Austrálii vykazoval velkou meziroční
proměnnost, ale žádný významný trend. Oba nové odkazy

Jovanovic, B., D.A. Jones and D. Collins, 2007: A high-quality monthly
pan evaporation dataset for Australia. Climatic Change, accepted.
 URL: http://www.springerlink.com/content/d4603131k7601342/

Kirono, D.G.C. and R.N. Jones, 2007: A bivariate test for detecting
inhomogeneities in pan evaporation time series. Aust. Meteorol. Mag.,
accepted.
 URL: http://www.bom.gov.au/amm/200702/kirono.pdf

jsou na webu. Dr. Cílek se ale ve své aktualitě o recenzovanou
literaturu neopírá -- dává přednost populárnímu článku editora sborníku
workshopu, který se v Austrálii konal před třemi (!) lety (dr. Cílek to
opisuje slovem ,,nedávno``, pravda, pro nás padesátníky...). Z něj
vyvozuje dalekosáhlé závěry ohledně toho, že dnešní fyzika se mýlí
ohledně tempa vypařování. Ale ony ty pánve žádné nečekané údaje
neposkytují. Vzhledem k tomu, že se klima v daných oblastech zatím moc
nezměnilo, nebyl ani důvod k tomu, aby se změnila roční bilance
výparu... O tom, co se stane během 21. století, dosavadní pánevní
měření neříkají už teprve nic.

IPCC by se mýlilo, pokud by špatně shrnulo existující vědecké
poznání (představované až na výjimky jen recenzovanými publikacemi).
V tomto případě je zjevné, že nepochybilo. Chybuje zato Vesmír, když
nerozlišuje mezi aprílovým číslem a těmi jedenácti, které by leckdo mohl
brát i vážně.


Veřejné slyšení v Senátu

Senát uspořádal ve středu 21. listopadu Veřejné slyšení
 "Jaká by měla být budoucí politika České republiky a Evropské unie
v oblasti globální změny klimatu?"

Těšil jsem se na ně, a účasti jsem nelitoval. Vystoupení byla zajímavá,
exponující různé názory, užitečná byla i možnost osobních kontaktů během
oběda. Účastníci si mohli při registraci vzít vytištěné jedno Shrnutí
pro politické představitele (to prostřední, tj. z prac. skupiny II),
a dokonce barevně vytištěný anglický originál Shrnutí nového, z pátku 16.
listopadu.

Stenozáznam ze Slyšení najdete na adrese
 http://www.senat.cz/cinnost/
 (vlevo dole)


Co se už při Slyšení nestihlo

Ke konci slyšení zmínil zpravodaj, senátor Miroslav Škaloud, několik
témat, ke kterým by rád dostal více informací. Mluvit o nich v diskusi už
nebyl čas, tak se o nich zmíním aspoň zde. Jen dle toho, co si
pamatuji (podrobněji by to šlo s oporou o stenozáznam): šlo o průběh
teplot v uplynulém tisíciletí, o detaily první slavné práce autorů Mann
a spol., a o teplá a studená období ve středověku.

To vše spadá do rubriky Paleo-climate, jak ji lze nalézt na blogu
realclimate.org, konkrétně
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2004/12/index/#Paleo

Jelikož blog od začátku čtu (jen hlavní články a občas něco z diskuse, když
tam je něco i od autora článku, rozhodně ne celé diskuse), věděl jsem,
že k tomu bylo výborně napsáno už nemálo článků. Může se hodit začít
těmi novějšími:

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2005/10/hockey-sticks-round-27/

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/02/a-new-take-on-an-old-millennium/

přehled prací, u nichž "popírači" (ani nemyslím, že by připomenutí
http://de.wikipedia.org/wiki/Holocaustleugnung bylo tak zcela přehnané,
vzhledem k naléhavosti ochrany klimatu) opakovaně (a nepravdivě)
říkají, že "byly vyvráceny", je např. ve starším článku

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2004/12/myths-vs-fact-regarding-the-hockey-stick/

 -- jde asi o práce

 Mann, M.E., R.S. Bradley, and M.K. Hughes, Global-scale temperature
 patterns and climate forcing over the past six centuries, Nature, 392,
 779-787, 1998.

 Mann, M.E., R.S. Bradley, and M.K. Hughes, Northern Hemisphere
 Temperatures During the Past Millennium: Inferences, Uncertainties,
 and Limitations, Geophysical Research Letters, 26, 759-762,
 1999.

Mannovy rekonstrukce přestály veškerou kritiku a jsou spolu s jinými
zahrnuty do letošního obřího přehledu stavu vědeckého poznání, tj.
Čtvrté hodnotící zprávy IPCC.

Dále, jak je to s tím teplým obdobím ve středověku (jak "popírači"
tvrdívají, teplejším než současnost). Stručně je to zmíněno v analýze
BBC, na kterou odkazuje článek
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/11/bbc-contrarian-top-10/
čili
Linkname: BBC NEWS | Special Reports | 629 | 629 | Climate scepticism:
 The top 10
URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/629/629/7074601.stm
z něhož cituji:

``Evidence for a Mediaeval Warm Period outside Europe is patchy at best,
and is often not contemporary with the warmth in Europe. As the US
National Oceanographic and Atmospheric Administration (Noaa) puts it:
"The idea of a global or hemispheric Mediaeval Warm Period that was
warmer than today has turned out to be incorrect".''

Čili: ,,Důkazy o středověkém teplém období jsou mimo Evropu v nejlepším
případě útržkovité, a časově mnohdy nesouhlasí s teplotou v Evropě. Jak
to formuluje NOAA (Národní úřad USA pro oceány a ovzduší): ,Myšlenka
globálního nebo hemisférického Středověkého teplého období teplejšího
než dnešek se ukázala být nesprávná`.``

Více k paleoklimatu samozřejmě řeknou výše zmíněné články na
realclimate (i pro mne překvapivý byl
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/07/medieval-warmth-and-english-wine/
).

Když bych měl říci něco z hlavy k teplým či studeným rokům či dekádám:
to, že není řekněme podél celé 50. rovnoběžky stejné klima, si asi dobře
uvědomujeme (viz např. v průměru chladnější Severní Ameriku oproti
Evropě). Dále lze odhadnout, že taková distribuce není konstantní, ale že
místa, která jsou odněkud vyhřívána či naopak která poskytují teplo
jiným, se v různých časových škálách proměňují či posouvají. Žádné
jednotlivé místo na zemi, pokud jde o místní teploty, není proto
trvalým spolehlivým ukazatelem průměru teplot na celé Zemi.

Zcela jinou věcí je celková energetická bilance Země -- ta tím, kde
u povrchu je zrovna jaká teplota, moc ovlivněna není. Jde v ní o to,
jestli Země do vesmíru vyzařuje více, než z něj pohlcuje, nebo naopak.
To je dáno (malinkou) proměnlivostí Slunce, tmavostí zemského povrchu,
obsahem aerosolů a skleníkových plynů v ovzduší. Je docela působivé,
jak dobře dnešní modely odpovídají realitě pozorovacích údajů z minulosti.


Morální imperativ

Úplně nakonec: to, jestli _už dnes_ je o trochu či o dost tepleji než
kdykoliv za posledních 500 nebo 1300 let, jsou sice zajímavé otázky (pro
severní polokouli zní odpovědi ,,velmi pravděpodobně``
a ,,pravděpodobně``, viz Shrnutí), ale odpovědi na ně zase tak úplně
zásadní nejsou. Zásadní a nezvratné naopak je, že už za několik
desetiletí bude ještě výrazně tepleji. Tempo oteplování 0,2 stupně za
desetiletí, to je pro Zemi jako celek tempo osudně vysoké. Snížit je už
do poloviny století je závazek, který na Česko dopadá se zvláštní
naléhavostí: obyvatelé tohoto území patří, ať si to už uvědomují nebo
ne, k největším hříšníkům na světě, a české morální závazky vůči
většině lidstva (ve srovnání s námi a generacemi našich předků jsou její
příslušníci téměř nevinní) jsou nesmírné.


s pozdravem
 J Hollan


More information about the Gw mailing list