[Gw] Posledni jarni preklad IPCC

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Wed Jun 6 21:10:33 CEST 2007


Milí zájemci o ochranu klimatu,

vystavil jsem dnes snad už čitelnou pracovní verzi oficiálního překladu
třetího Shrnutí IPCC, tedy Mitigace. Je to překlad paní Hany Kostohryzové
(pořízený poněkud v časové tísni), který jsem nadvakrát poopravoval, jak
jsem uměl (není to lehký text), nahradil anglické obrázky českými a
zformátoval do podoby co možná shodné s anglickou předlohou (to aby se mi
dobře obě jazykové verze porovnávaly). Současnou verzi ještě budou
opravovat lidé z ministerstva i dr. Pretel, určitě se některým věcem říká
česky jinak. Měl/a by to přečíst i nějaký ekonom/ka Pak bude text
potřebovat ještě revizi z hlediska pěkné češtiny. Vážným zájemcům ale snad
bude stačit i dosavadní podoba (pro orientaci v ní lze užívat bookmarks
čili záložky).

U předchozích dvou oficiálních překladů uvítám doporučení k úpravám, na
těch textech teď nepracuje myslím nikdo. Najdete je, stejně jako Shrnutí
zprávy WG III, na

     http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz/

(u I i III se lze už dívat i na kompletní AR4, to by někdy mohlo pomoci
porozumět tomu, o co přesně v obtížných místech Shrnutí jde)

zajímavé čtení přeje
 jh


More information about the Gw mailing list