[Svetlo]Re:

DQL osvětlování
Mon, 28 Jan 2002 22:53:48 +0100


Vážený pane doktore,

K Vašemu dopisu:

CIE

Nerozumím příspěvku, ve kterém je napsáno, že CIE
je nedůvěryhodná, protože v ní jsou členy výrobci světelné techniky, zatím
co v jiném příspěvku se píše, že IDA je seriózní, protože sdružuje též
výrobce světelné techniky.

Hodnocení kriminality a nehodovosti na základě výzkumů CIE se SpTN skutečně
nehodí do krámu. Pozoruhodné ovšem je, že ředitelka IDA Elizabeth Alvarez
del Castillo je současně předsedkyní TC 4-21: Interference by Light of
Astronomical Observations při CIE (což zcela jistě dobře víte). Tuto funkci
zastávám (několik dní) i já v rámci Českého národního komitétu CIE.

Lituji, ale nevím o tom, že by CIE měla webovou prezentaci.


Oponenti temného nebe ve světě a u nás:

Že ve světě oponují stoupencům temného nebe firmy financované elektrárnami s
přebytky elektřiny? Nevím, ale firma Eltodo není financována žádnou
elektrárenskou společností, ale městem Praha. A právě to, že vystupuje
proti,
svědčí o tom, že patrně argumenty SpTN nejsou v pořádku. Střízlivý odhad
pana Kotka (mimochodem nesmírně vzdělaný člověk - komunikující v rámci CIE
anglicky a neustále se vzdělávající ze zahraniční literatury - viz Váš dopis
na MŽP, kde jste zpochybnil jazykovou a odbornou úroveň světelnýcz techniků)
je,
že ke splnění požadavků, které by vyplynuly ze zákona a prováděcí vyhlášky
by jen
v Praze přišly na jednu miliardu korun. Je to odhad velice střízlivý. Dnes
jsem s ním hovořil o způsobu jakým k tomu číslu došel. Podle mne by to bylo
číslo mnohem vyšší. Umíte mi vysvětlit, proč proti zákonu vystupuje firma,
která by během čtyř let získala zakázky ve výši jedné miliardy?


Mé "vyloučení" ze světla-c:

Asi jste jednal zbrkle a patrně jste v jednom z mých prvních vstupů do
konference přehlédl, že bych se nebránil členství v SpTN. Takže to napravme.
Tímto se přihlašuji do ČAS, Sekce pro temné nebe. Myslím si, že tomu nic
nebrání. Nahlédl jsem do stanov ČAS a z nich je zřejmé, že nemohu být
nepřijat, mohu být až následně vyloučen. Jsem
přesvědčen, že moje členství bude ku prospěchu věci. Mnohokrát jsem
zdůraznil svoji astronomickou minulost a svůj zájem na tom, aby ze maximálně
omezil světelný smog. Je to zájem světelných techniků i astronomů. A když
paní Elizabeth Alvarez del Castillo je "podobojí" myslím si, že ani moje
funkce v CIE tomu nebrání, naopak. Jen nevím, kam mám poslat přihlášku a
členský příspěvek, protože situace v sekci je nyní, po odstoupení předsedy a
pokladníka, nejasná. Prosím o informaci, kam co poslat. A vzhledem k tomu,
že jde jen o administrativní úkon, tak myslím, že nic nebrání tomu, aby
jste svoji zbrklost napravil již nyní.


Moje mlčení v konferenci:

Byl jsem mimo republiku a pokoušel se o zotavení mého organizmu. A diskuse
na téma: "Připouštíme aby svítidla měla bachratý kryt, ale jen málo, ne moc"
a na můj dotaz: "Co je málo a co už moc?" odpověď zněla: "No to je právě
to, co je málo a co moc?"... jistě není diskuse a člověku na svěžesti
nepřidá.

Očekával jsem vstřícnější přístup, např. můj návrh, že výpočet světelného
znečištění zahrnu do svých programů pro projektanty, by jistě záměrům SpTN
prospěl. Odpovědí bylo pouze to, že by to bylo dobré. Doufal jsem v jinou
formu spolupráce, konkrétní nabídku. Vy tento program již zpracovaný máte a
tak by mi konzultace s Vámi značně usnadnila práci.

Chci diskutovat, ale věcně a ne být zavalen mnohastránkovým elaborátem,
který odporuje tvrzení, které bylo učiněno v elaborátu předešlém. Např.
neustále jsem četl o tom, že svítidla mají být plně cloněná a vyzařovat pod
úhlem maximálně 60°. Kde se najednou vzal úhel 75°?

Temné nebe je reálné, avšak je třeba k problému přistupovat z pohledu nejen
astronomického, ale zejména se znalostmi zákonitostí osvětlování. Věřím, že
tato diskuse nastane a nalezneme řešení.

Očekávám, ba věřím, že je možné dosáhnout shody.


                    Tomáš Maixner

předseda TC 4-21: Interference by Light of Astronomical Observations při ČNK
CIE


----- Original Message -----
From: "Jan Hollan" <jhollanAamper....muni.cz>
To: <dqlAdql...>
Cc: "HenyZ" <zikovahAquick...>
Sent: Sunday, January 27, 2002 6:57 PM


> Vážený pane inženýre,
>
> asi jsem Vás včera poněkud zbrkle odhlásil z mailinglistu svetlo-c,
> netušil jsem, že jste pryč a nemáte nic společného s aktivitami Jaroslava
> Kotka. Máme takový pocit, že se obrátil na senátory zcela za našimi zády,
> tedy úplně jiným způsobem, než jsme prevenci světleného znečišťování
> prosazovali doposud my (jak to dělat veřejněji a s otevřenějším hledím, to
> už moc nevím, vše podstatné jsem oznamoval ve svetle i svetlarni, případně
> zveřejnil ve svých archivech jako dsa, zak_oo, public). A kolegové měli
> dojem, že teď tedy potřebujeme mít fórum, do něhož nečlenové nevidí.
>
> Na text, který senátorům zřejmě kdysi dal, jsem dostal odkaz od svého
> přítele, který teprve nedávno dostal do ruky náš osvětový letáček a
> náhodou na něj padl. Pravda, šlo o text zveřejněný, kdo se pídil, mohl jej
> nalézt...
>
> Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení není jediná na světě, která se
> zákonné úpravě brání. Faktem ale je, že všechny oponující firmy tam, kde
> se o tom též teprve rozhoduje, jsou financovány elektrárami s přebytky
> elektřiny... Zajímavé.
>
> Jinak jsem se dozvěděl, že jste aktivní v CIE. Jestli tako instituce má
> elektronicky šiřitelné (tím spíše vystavené) výstupy ohledně prevence
> světelného znečištování, zajímalo by mne to. Zatím jsem na nic takového
> nenarazil. Pro vývoj v Evropě to není bezvýznamné, je to instituce neméně
> důležitá než IESNA v USA (ta má ale asi více členů, kteří jsou současně
> v IDA).
>
> Jinak by mne zajímalo, jestli jste se něco dozvěděl o vývoji ve
> španělských regionech s účinnou antiLP legislativou, tj. nově především
> v Katalánii. Odtud by se asi už daly čerpat dobré příklady.
>
> zdraví Jeník Hollan
>
>
>


---
Odchozí zpráva neobsahuje viry (tvrdí AVG).
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.317 / Virová báze: 176 - datum vydání: 21.1.2002