[Svetlo]Uvodnik IAN

HenyZ
Mon, 12 Nov 2001 19:38:11 +0100


Ahojte!
Zkuste se pokochat uvodnikem dnesnich IAN [379. cislo]. To se Jirkovi
Duskovi extra povedlo.
           Love, Heny