[Svetlo]uprava svetelneho doplnku k funkcnosti

Jan Hollan
Fri, 9 Nov 2001 22:03:58 +0100 (CET)


Vážení zájemci o kvalitní osvětlování,

zamyslel jsem se nad současným zněním ,,světelného`` doplnění návrhu
zákona o ovzduší a dospěl jsem k závěru, že v této podobě není funkční.

Vada je už v definici světelného znečištění (hlavně proto, že vylučuje
omezení množství světla používaného v noci), problém by taky asi nastal
vzhledem k absenci sankce vůči obcím. 

Podrobný komentář a návrh, jak znění napravit, viz soubory namitky.*, tedy 
buď 
  http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/namitky.html
 nebo
  http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/namitky.pdf


Je mi líto, že jsem svým vstřícným postojem ke konceptu použité verze
doplnění (nenapadlo mne, že by se mohl doopravdy uplatnit, předpokládal
jsem, že poslanci dají přednost textu, který má evropské precedenty a
vzory) asi přispěl k tomu, že místo takového doplnění, které by už v textu
zákona jasně říkalo, jaké jsou požadavky na kvalitní osvětlování, se pan
zpravodaj přiklonil k verzi, která je mlhavá a vše nechává na podzákonných
předpisech.


zdraví Jeník Hollan

PS. 

 jako člověk, který už přes deset let učí o skleníkovém jevu a změně
klimatu jsem své studium návrhu zákona využil v září také k návrhu
jeho mírné změny k operativnosti v případě emisí methanu. Můj návrh se asi
neuplatnil, zato se v zákoně objevil poplatek za emise methanu. 

Ve výši 1000 Kč za tunu mi ale připadá velmi nízký. To je totiž asi
třičtvrtě koruny za krychlový metr, několikrát méně, než činí cena methanu
(zemního plynu) na trhu. Kdyby tak někomu z nedbalosti unikal zemní plyn,
samotná pokuta bude pro něj bezvýznamná. Současně by tak nízký poplatek
nebyl účinnou motivací např. k jímání skládkového plynu.

Účinný poplatek by měl být ve výši tak poloviny ceny zemního plynu --
ta asi poroste, takže by poplatek měl být alespoň 3000 korun za
tunu, lépe 5000 korun. Aby se nemusel zákon hned další rok novelizovat.