[Svetlo]jak svitit bez oslnovani

Jan Hollan
Tue, 18 Sep 2001 18:40:33 +0200 (CEST)


ukazuje skvělý poučný obrázek Jaye Ryana, 
  http://www.skypub.com/tips/skywise/0109skywise.html

který do češtiny upravil (a získal svolení autora i Sky Publ. Corp.)
Luděk Vašta:
  http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/images/0109sky.jpg
 
V adresáři zakon_oo je proto, že by mohl pomoci poslancům i všem dalším
zájemcům pochopit během chvilky, jak užitečné by mohlo být zařadit
prevenci světelného znečišťování do připravovaného zákona o ovzduší
(tomuje onen adresář věnován).

zdraví Jeník