[Svetlo]Re: Zakon o ochrane ovzdusi

Jan Hollan
Thu, 20 Sep 2001 15:16:38 +0200 (CEST)


(kdo nemuze cist diakritiku v e-mailu, prosim, at se podiva do archivu
http://amper.ped.muni.cz/svetlo/a/ -- ma-li v pocitaci vubec ceska
pismenka, bude to velmi pravdepodobne videt spravne)

Vážení zájemci o kvalitní osvětlování
a představitelé zainteresovaných institucí,

přimlouvám se za to, abyste podporovali jen ty varianty doplnění zákona,
které jste si prostudovali.

Já jsem připravil dvě: jednu s pouhými několika zmínkami o hvězdárnách (ty
jsou tam hlavně proto, že jsou schopny a ochotny se uplatňování zákona
kompetentně věnovat) a druhou, která počítá s možností jejich evidence a
zvláštní ochrany. Vybrali jste si tu druhou, která jistě lépe reprezentuje
zájem astronomů, ale má i výhody pro celou společnost, protože by mohla
vést k rychlejší nápravě situace.

Obě varianty (tu první jsem mezitím odložil do adresáře old, je to tedy
dopln_nao.* v adresáři http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/old/ )
navrhují doplnění zvláštní hlavy do zákona, která vymezuje hlavní
požadavky na neznečišťující osvětlení a garantuje i výjimky pro slabé
světelné zdroje. Vámi vybraná varianta viz soubory doplnky.* v adresáři
http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/ .

Nahradit tyto požadavky jen nějakým budoucím zákonem o výrobcích zřejmě
nestačí, to si všimne každý, kdo si návrh hlavy (v kterékoliv verzi)
přečte. Je ale možné jistě hlavu zkrátit, kdyby rozhodující lidé měli
pocit, že se v takovém znění do zákona nehodí. Jak víte, už jsem navrhl
možnost vypuštění odstavce 5, který by vyvolal nějaké náklady (na druhé
straně právě onen odstavec může podpořit třeba armáda, protože by přinesl
žádoucí zvýšení bezpečnosti letového provozu). 

Alespoň základní požadavek, že se nemá svítit do horního poloprostoru, by
ale v zákoně být zakotven měl, jinak, je obecný požadavek neznečišťovat
v případě světla příliš mlhavý, dokonce by mohl vzniknout mylný dojem, že
zákon nutí obce nesvítit, a to by stěží kdo podpořil (já jistě ne).

Bylo by jistě možné mít ,,mezivariantu`` -- např. s úředním výčtem
hvězdáren (ten bude jistě dělat kraj, ne okres, jak je zatím uvedenov
v návrhu respektujícím stávající návrh zákona), ale bez ochranných
zón. 

Taky je možné hvězdárny vůbec ze zákona vypustit, podobně i sankci
odepřením výhodné sazby za elektřinu (i když ta realizovatelná je,
konzultoval jsem to s JME). 

Velmi si vážím toho, že autor návrhu zákona ing. Michal Hovorka přišel 
s vlastní verzí doplnění zákona, jeho pohled je jistě velmi důležitý. Jen
bych prosil, abychom si tuto variantu také mohli všichni prostudovat, je
možné, že se naše stanoviska pak rychle sblíží. Samozřejmě ji velmi rád
vystavím ve stejném adresáři a vystavení zveřejním.

všechny srdečně zdraví Jeník Hollan

PS. 
 v onom adresáři jsem vystavil nedávno i soubory co2emred.* o redukci
skleníkových emisí díky redukci světelného znečištění a již dříve onen
návrh vypuštění zavazujícího odstavce, viz soubory naklady.* :
                http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/ 

PPS. stále velmi stojím o poznámky k návrhu letáku, ještě jej můžeme
napravit, než jej dáme tisknout. Viz podadresář letak.