[Gw] globální klimatický rozvrat se rozběhl

Jan Hollan jhollan at amper.ped.muni.cz
Fri Sep 4 22:46:52 CEST 2015


Vážení členové starého, již velmi tichého mailinglistu,

opět po dvou letech Vás zdravím a posílám tím i do jeho veřejného archivu 
další zprávu.

Zítra, tj. v sobotu 5. září 2015 vyjde v příloze LN Česká pozice můj 
článek o klimatické změně. Začíná jako všechny ostatní v těchto měsících 
suchem a vedrem, ale na rozdíl od nich hovoří jak o příčinách, tak o 
ultimátní adaptaci - rozbíhající se migraci ze zemí, které rozvrátilo 
horší sucho. Stručně, ale důrazně zmiňuje i mitigaci.

A také Františkovu encykliku Pochválen buď, která globální změnu a 
naléhavost péče o Zemi jako společný domov pojednává věru moudře. Už si ji 
lze koupit, vyšla v nakladatelství Paulínky knižně v pondělí. Měl jsem tu 
čest k českému znění v závěru přispět, a tak vím, že je vhodné je dále 
zlepšovat. Budu se snažit (a uvítám pomoc), aby se to stalo ve verzích 
online, které snad časem budou volně dostupné tak, jako ve všech jejích 
původních jazycích.

Od října 2013 jsem na stránkách http://amper.ped.muni.cz/gw a nejen tam 
zpřístupnil další výsledky práce mé a mých kolegyň a kolegů, zásadní roli 
při tom hrál projekt na Pedagogické fakultě MU.

Kromě úvodu oné stránky prosím pohlédněte na její podadresář 
http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky a případně (dtto)/prednasky. Zvláště 
krátká přednáška se objeví i jako video záhy na webu 
http://veronica.cz/resilience - spolu s dalšími přednáškami (Danihelka, 
Rožnovský, Krist, ...) a materiály. Opět jde o výstupy významného, 
tentokrát mezinárodního projektu.

Budu rád, když Vám zveřejněné texty, obrázky atd. budou k užitku, zejména 
pokud se stanou i oporou ve Vaší záslužné snaze pohnout českou společnost 
k razatní mitigaci i adaptaci takového typu, o níž se dosud nemluvilo.

s pozdravem

 -------------------------------------------------------------
 RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
 pracovník CzechGlobe,
 Centra pro výzkum globální změny AV ČR, v.v.i.  606 073 562,

 a Ekologického institutu Veronica
 Panská 9, 602 00 Brno             www.veronica.cz,

  brněnský zastupitel a člen představenstva Technických sítí

                domů:
 Lipová 19, 602 00 Brno             5 43 23 90 96


 hollan at mail.muni.cz     http://amper.ped.muni.cz/jhollan
 -------------------------------------------------------------


More information about the Gw mailing list