[Energ]Fw: M. Bursik na FSS MU (fwd)

Jan Hollan
Fri, 23 Nov 2001 11:43:47 +0100 (CET)


---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 23 Nov 2001 11:22:45 +0100
From: Ulcak <ulcakAfss....cz>

Katedra environmentálních studií s podporou Magistrátu města Brna
pořádá cyklus přednášek  - "Blok expertů", otevřený širšímu okruhu zájemců.
Ve středu 28. 11. 2001 v 16:00 v učebně J31 Fakulty sociálních studií MU
(Gorkého 7)
vás zveme na přednášku
RNDr. Martina Bursíka,
konzultanta v oboru energetiky a životního prostředí,
bývalého ministra životního prostředí Tošovského vlády

na téma

Udržitelná energetika?