[Energ]Re: Horkovod JEDU- Brno

Jan Hollan
Fri, 19 Oct 2001 12:26:09 +0200 (CEST)


(text s korektni diakritikou viz
 http://amper.ped.muni.cz/energ/a/msg00015.html )

Vážený pane inženýre,

nevím dobře, jak je to s dodávkami tepla v Brně. Mám dojem, že i zdroj
nejvíce žádoucí, totiž spalovna odpadu, mívá problémy s jeho odběrem,
protože monopolní producent chce prostě prodávat ze svých fosilních
zdrojů. (Za žádoucí spalovnu považuji proto, že předchází uvolňování
methanu na skládkách). 

Horkovod mi připadá jako vážná konkurence investic do radikálního snížení
potřeby tepla v Brně. Já vím, že taková věc je mnohem těžší, ale také také
dá daleko lepší výsledek. I její realizace je mnohem výhodnější, např.
vzhledem k počtu pracovních míst i rozvoje nové oblasti hospodářství.
Výsledek je lepší hlavně proto, že podobně jako horkovod z Dukovan přinese
snížení emisí fosilního uhlíku, ale současně je to řešení bezpečnější 
a provozně levnější. Pokud totiž topný systém vypadne, v opravených
budovách nebude neúnosná zima.

Když se horkovod zvažoval před patnácti či dvaceti lety, nikoho by asi
nenapadlo, že to je věc zranitelná a dokonce vhodný cíl pro teroristy,
podobně jako elektrárna v Dukovanech. Dnes je (a obávám se, že ještě řadu
let bude) závislost na tom, jestli elektrárna zrovna běží nebo ne,
nerozumná. Jistě, je možné udržovat řadu záložních zdrojů ve městě, ale to
je další zdražení. 

Je mi jasné, že dosavadní české vlády daleko snáze poskytují prostředky na
veliká technická díla, jako je třeba zhoubný vírský přivaděč kazící
podzemní pitnou vodu v Brně, než na spousty malých realizací, vyžadujících
nesrovnatelně více kvalifikace, organizování a úsilí. Na ně, jak známo,
nemá nyní čas nebo schopnosti téměř nikdo, snad až na pár lidí v ČR, které
lze spočítat na prstech a kteří se tomu věnují jen občas. Takže je možné,
že na horkovod by peníze byly, zatímco na opravy domů na takový standard,
že by spotřeba tepla klesla pětkrát až desetkrát, ne. Ale to platí jen
teď. Pokud by se horkovod postavil, platilo by to možná i dál, protože by
přece bylo potřeba jej využívat, ať to stojí co to stojí (jako vírský
vodovod...). Takže já bych radil raději počkat a neplýtvat teď penězi na
něco, co může za patnáct let být nepotřebné.

Ale to je jen můj dojem, vyžadovalo by to hlubší studium. Pokud jde 
o ceny, je podstatnou cestou k nápravě asi to, aby se celé tepelné
zásobování dostalo z privátních zpět do městských rukou, alespoň
většinovým vlastnictvím. Pak se lze pustit do rozvah o jeho budoucnosti ku
prospěchu všech. 

Ostatně, velké ceny za teplo jsou dobrým předpokladem k tomu, aby jeho
spotřeba klesla, samozřejmě za podmínky, že se účtuje teplo skutečně
dodané. Odhadl bych, že horkovod z Dukovan by ceny dále zvýšil. Kdoví. 

zdraví Jeník Hollan


> Vážený pane doktore,
> obracím se na Vás s prosbou o vyjádření názoru na vybudování 
> horkovodu Jaderná elektrárna Dukovany- Brno. 
> Náš tým pro energetiku se zabývá myšlenkou využití tepla z 
> Jaderné elektrárny Dukovany pro centralizované vytápění v městě 
> Brně.
> Vede nás k tomu to, že cena tepla se dostala na neúnosnou výši a 
> hledáme cestu, jak dojít k ceně únosnější. Jednou z cest je i 
> horkovod JEDU- Brno.
> Považujeme realizaci této myšlenky za velice obtížnou, ale ne 
> nemožnou. Mimo snížení ceny tepla by došlo k výrazným úsporám 
> primárních zdrojů energie i snížení exhalátů v důsledku hoření, 
> které by se neuskutečnilo.
> 
> Obracím se na Vás s prosbou, abyste mi sdělil svůj názor na tuto 
> naši aktivitu. Máme zájem dostat tuto investiční akci do Programu 
> rozvoje JM kraje. Byli byste ochotni naši iniciativu podpořit za 
> Veroniku?
> Pokud byste chtěli získat od nás další informace, jsem Vám 
> kdykoliv k dispozici.
> 
> Děkuji Vám předem za ochotu.
> 
> S pozdravem
>             Jaroslav Kadleček