[Astro] Re: astronomická olympiáda, největší dalekohled atd. (fwd)

Jan Hollan Mon Feb 26 12:08:26 CET 2007


Nebyl jsem ráno v dobré formě (vzpomněl jsem si taky na drsný tel.
rozhovor, o kterém mi v pátek vyprávěl kolega Rudolf Novák, též to byl
dotaz k "AO") a napsal jsem do odpovědi (kterou jsem do tohoto tichého
mailinglistu poslal na vědomí spíš jako připomenutí, že některé konzultace
k olympiádě lze hledat vždy v jarních emailech v mém archivu
http://amper.ped.muni.cz/jenik/letters/public/) dvě zbytečné expresivní
věty. Ty jsem teď z archivu mailinglistu umazal (ve druhém odstavci
odpovědi nahradil tečkami).

Slečně, která se ptala, jsem poslal následující omluvu, tu jsem dlužil
i těm z vás, kteří jste tu odpověď náhodou též četli nebo byste mohli
časem číst.

z bílého brna
 (v deset večer začalo sněžit, pře devátou ráno jsem ometl sníh z detektoru,
 viz http://amper.ped.muni.cz/weather/0702/070226_mpw.png)

 jeník h

---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 26 Feb 2007 11:46:02 +0100 (CET)
From: Jan Hollan <jhollan , amper.ped.muni.cz>
To: Pishduch , seznam.cz
Subject: Re: astronomická olympiáda, největší dalekohled atd. (fwd)

Milá řešitelko astronomické olympiády,

vyjádřil jsem se ve své odpovědi v jednom odstavci dosti neurvale,
omlouvám se za to.

Měl jsem dojem, že u daného odstavce bylo patrné, že jde o velkou
nadsázku. Napsal jsem to tak drsně snad i proto, že mi samotnému nebylo
po ránu zrovna dobře. Až nějakou dobu po odeslání jsem si uvědomil, že
se Vás takové věty mohly velmi dotknout.

Je fakt, že v tomto ročním období se vždy vyskytne mnoho dotazů stran
olympiády, které nevyplývají ani tak z potřeby něčemu porozumět, ale z
potřeby vyplnit rubriku, aby člověk mohl odevzdat řešení. Tu a tam někdo
místo samostatného hledání (které dnes musí nakonec být přes web úspěšné)
zvolí cestu, že na hvězdárnu zatelefonuje nebo napíše. Je také fakt, že
nám to přidává práci, ze které těžko můžeme mít radost -- na rozdíl od
případů, když něco lidem vrtá hlavou a chtějí se poradit. A že takový
postup je tak trochu švindl. Přesto se patří reagovat s úsměvem.

Pořadatelé olympiády mají velmi chvályhodné úmysly -- vyjímám-li ze
zveřejněných dvou typů zadání, pro různé věkové kategorie:

 "Navštivte ji a zjistěte, jaký je její největší dalekohled (z hlediska
  průměru objektivu), typ a dva základní parametry tohoto největšího
  dalekohledu."

 "Jaká je nejbližší hvězdárna vašemu bydlišti? Zjistěte její název, adresu,
  web a uveďte údaje o jejím hlavním či největším dalekohledu (především
  jeho typ a rozměry)"

V prvním případě je tedy cílem přimět řešitele, aby viděli hvězdárnu na
vlastní oči (jistě nejlépe během nějakého veřejného programu, tj. v
otevírací době), ve druhém pak asi učit se hledat informace na webu.
S obojím naprosto souhlasím.

Přispěje-li i ve Vašem případě olympiáda k tomu, že se o vesmíru a jeho
pozorování něco nového dozvíte, nebo se k pozorování (pro vlastní
potěchu i poučení) sama propracujete, splní jistě svůj účel. Na naši
hvězdárnu (jako k Vám zřejmě nejbližší) neváhejte během toho zajít,
veřejný program máme celý zimní půlrok v 19 h, v březnu pak ve 20 h, denně
kromě neděle. Před programem či po něm (a pokud je jasno, tak jistě
i během něj) je dost času zeptat se na cokoliv hvězdářů, kteří programem
provázejí. Srdečně Vás na brněnskou hvězdárnu zvu.

s pozdravem

 Jan Hollan,
 odb. pracovník brněnské hvězdárny

--------------------------------------------------------------------------
RNDr. Jan Hollan
       Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
Kraví hora 2, CZ - 616 00 Brno                5 41 32 12 87

                 domů:
Lipová 19, 602 00 Brno                    5 43 23 90 96

        spolupracovník Ekologického institutu Veronica
Panská 9, 602 00 Brno                fax:  5 42 21 05 61

e-mail: hollan, ped.muni.cz       http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan
--------------------------------------------------------------------------
More information about the Astro mailing list