[Astro]cesty Slunce po nebi

Jan Hollan
Thu, 10 Apr 2003 13:04:24 +0200 (CEST)


> > existuje prosim nejaky jednoduchy vypocet polohy slunce
> > (napr vyska nad horizontem a uhel s nejakou svetovou stranou)
> > v ruznych rocnich obdobich?

No, jiste existuje, jde o vzorec pro ekliptikalni delku a pak o sferickou
trigonometrii nebo vektorovou algebru. Online to lze spocitat mym
programem planet, ktery mam zpristupneny pomoci
 http://amper.ped.muni.cz/jenik/astro/lun_illum.php
 -- pro pocitani polohy Slunce staci jen zadat na prikazovy radek
 c0

Jinak ten vzorec pro ekliptikalni delku je napr.

Function Sun_Long(JDat:real):real; {solar ecliptical longitude}
VAR NJD,MS: REAL;
BEGIN
 NJD:=JDat-2.451545E6;
 MS:=deg_to_rad(357.528)+deg_to_rad(0.9856003)*NJD;
 Sun_Long:=Bas_int( (280.466 )+(0.985647352)*NJD
         + (1.915-0.0047*(NJD/36525))*SIN(MS)
         + (0.02)*SIN(2*MS)    ,360);
 {more accuracy is obsolete within plus minus two millenia, as greater
  influence
   (up to 8 millidegrees sometimes, with a SD of 2.6 millidegrees)
  have Jupiter, Moon, Mars and Venus together:
  use unit Planets instead for such more accurate computation}
END;

pricemz Bas_Int jen zajistuje, aby vysledek byl v intervalu <0,360).

Krome toho, pokud vas nezajima, ve kterou hodinu je Slunce v danem miste,
lze pouzit obrazek (nekdy jej nachystam pro tisk na nekolik folii, aby se
s nim dalo pekne zamerovat v terenu) sp_cz (napr. *.pdf) z adresare
 http://amper.ped.muni.cz/jenik/solar/folie
 (zdrojovy program pro gnuplot, ktery jej maluje, je sp_cz.cmd, v nem
jsou prislusne vzorce).

zdravi
 jenik hollan,
hvezdarna v brne