[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Četba ke klimatické krizi a tokům uhlí kuVážená paní kolegyně,

nejprve dvě zcela nové věci, jdoucí už za rámec pouhého přibržďování růstu emisí oproti business-as-usual (a následného snižování emisí až téměř k nule), což je samozřejmě potřeba ke splnění cíle nepřipustit oteplení větší než 2 K, jak se k němu přihlásily prakticky všechny státy světa. Vzhledem k tomu, že začátek poklesu emisí se nedá čekat letos ani za dva tři roky, bude nepochybně potřeba CO2 z ovzduší odebírat a v nějaké formě onen uhlík dlouhodobě uschovat jinde.

Celý obzor takových postupů popisuje
 A report by FOE England, Wales and Northern Ireland published 2011-09-21.
 It reviewes the major "negative emissions technologies" and looked at
 side-effects, costs and potentials:
 http://www.foe.co.uk/resource/reports/negatonnes.pdf (1.3 MB)

Stručně o takové potřebě píše článek
 Analysis: Extreme steps needed to meet climate target
 http://www.reuters.com/article/2011/09/20/us-carbon-climate-idUSTRE78J3IK20110920


Teď ale k základní četbě pro každého, kdo chce tématu porozumět, natož k tomu pomáhat jiným. Velmi doporučuji článek v nynějším
          dvojčísle Respektu 38/39, Věk člověka.
Jde o překlad z The Economist, vysvětlující proč je potřeba o současné epoše uvažovat jako o antropocénu, který nastal po době holocénu. Pro ty, co nemají předplatné, není dostupný online, je tedy potřeba si toto dvojčíslo koupit, už kvůli tomu článku to stojí za to. Anglický originál je
 A man-made world
 Science is recognising humans as a geological force to be reckoned with
  http://www.economist.com/node/18741749
 a kratší text k tomu je
 Welcome to the Anthropocene
 Humans have changed the way the world works. Now they have to change the
 way they think about it, too
  http://www.economist.com/node/18744401


To je správný základní rámec, čili paradigma pro uvažování o globální změně. K pojmům užívaným ohledně ní viz
  http://amper.ped.muni.cz/gw/pojmy.html


Populární úvod do celého tématu ale možná lépe poskytnou mé články

 Nejvýznamnější přírodní zdroj: stabilní klima. Lze jej získat zpět?
  http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/nejv_zdroj.pdf

 Rok pro < 350, http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/RokPro350.pdf


Důkladnější shrnutí, od skupiny předních vědců, je pak kniha

 Kodaňská diagnóza, http://amper.ped.muni.cz/gw/diagnosis


Studium obou článků, vysvětlení pojmů a Kodaňské diagnózy pak mohou vhodně doplnit položky na začátku "elektronické knihovny"

  http://amper.ped.muni.cz/gw


Učitelům i žákům je určena putovní výstava Prima klima, dostupná jako pdf vcelku i po panelech i na internetu,

  http://www.veronica.cz/?id=247


Novinky v celém oboru globálního klimatického rozvratu psávám do mailinglistu
  http://amper.ped.muni.cz/glot
 nebo jako dopisy k partikulárním věcem dostupné v archivu
  http://amper.ped.muni.cz/jhollan/letters/public


s pozdravem
 J. Hollan