4.17

photo39.jpg

Před vztyčením je třeba stojny doupravit. Vyšroubovat oba spodní svorníky a nahoře přimontovat příložky, které budou držet krokve. Je obdivuhodné, jak jsou příhradové stojny díky lepeným spojům rovné a pevné.

Popis