Aktuality

 

Oborové novinky

 

Nápady a náměty z praxe

 

Všude, kde se v textu hovoří o vzdělávání, je myšleno také výchovné působení na žáky.

 

 

*E-Learning

profesní příprava

 

 

Adninistrace:

 

Mapa stránek

Redakční rada

 

Info o provozovateli portálu

 

 

 
 

 

Podpora učitelů a škol při tvorbě ŠVP

ŠVP se stávají podle školského zákona povinným dokumentem. Tvorba konkrétního ŠVP dává možnost pedagogům formulovat představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na dané základní nebo střední škole.

Na těchto stránkách budete postupně nacházet náměty, podkladové materiály, prvotní zkušenosti, ukázky ŠVP, ap.


Obecně ŠVP

 

Kurikulární reformy apod. :)

Evropský kontext ŠVP a rámcových vzdělávacích programů

 • Legislativa ve vztahu k RVP
 • ŠVP postup při tvorbě, ukázky
 • Evaluace a hodnocení
 • Osobnostní rozvojový model výuky

 
   

ŠVP ZV

 

Základní vzdělávání :)

Školní vzdělávací program - projev pedagogické autonomie a svobody má své přednosti, ale i úskalí. Zkuste se inspirovat

 • Vzdělávací oblasti, obory, průřezová témata
 • Mezipředmětová integrace
 • Výchovné a vzdělávací strategie, kompetence
 • Pomůcky a využití ICT ve výuce,
 • Učebnice a učební texty
 • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků s lehkým mentálním postižením

 
   

ŠVP GV

 

Gymnaziální vzdělávání :)

Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se rozumí i školní vzdělávací programy pro
odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

 • Vzdělávací oblasti, obory, průřezová témata
 • Mezipředmětová integrace
 • Výchovné a vzdělávací strategie, kompetence
 • Pomůcky a využití ICT ve výuce,
 • Učebnice a učební texty
 
Připomínky redakce
směrujte na redakci!