Moderní měřicí metody - automatizace a robotizace

Chtěli bychom na těchto stránkách vytvořit místo, kde by se studenti i učitelé z praxe mohli seznámit s možnostmi, jak nahlédnout do současné technologie v oblasti měřicích metod, automatizace a robotiky bez nutnosti zakoupit si drahé přístrojové a softwareové vybavení. 

V prvním přiblížení jsme pro vás připravili v textovém archivu řadu příruček s podrobným výkladem, řešené úlohy, ukázky a vyzkoušené tipy.To vše jsme doplnili archívem volně šiřitelného software pro tuto oblast.

Uvádíme vlastní ověřené reference na dostupné učební pomůcky pro výuku automatizace experimentu. Naše služba také dovoluje i ostatním upozornit na další zajímavé zkušenosti či informační zdroje v rámci diskusního prostoru na fóru PARADA. Se využitím interaktivity studentů, chystáme přehled sylabů, aktivit, pokusů a poznámek pedagogů k této výuce.

Popis jednolivých souborů v textovém archivu
  nn n stáhni
  nnn stáhni


Popis souborů v archivu software
  nn n stáhni
  nnn stáhni