[Svetlo]zakon o ovzdusi je relevantni uz ted

Jan Hollan
Thu, 20 Jun 2002 16:50:54 +0200 (CEST)


 (kdo ma zmrsenou diakritiku, melo by vse fungovat v archivu,
 http://amper.ped.muni.cz/svetlo/a/msg00301.html )

Vážení světelní odborníci,

uvědomil jsem si jedno nedorozumění, vyplývající z přednášky pana ing.
Kotka na konferenci Světlo 2002: tvrzení, že zákon zatím je pro světelné
techniky irelevantní, neb jakékoliv pokyny budou až v prováděcím předpise,
který má vydat vláda.

Není tomu tak. Ten nejdůležitější paragraf Zákona 86/2002 Sb., číslo tři,
říká hned na začátku:

            ------------------
  § 3

  Povinnosti právnických a fyzických osob

  1. Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší
    a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek
    stanovených podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

            ------------------

Případů, kde světlo jde zjevně i tam, kam nemá, zná každý tisíce. Když
někoho jeho práce přivede k tomu, že něco dělá s dosavadními zdroji
znečištění (nejen vlastníma rukama, ale též vydává pokyny nebo
doporučení), má tedy samozřejmě přispět k tomu, aby znečišťovaly co
nejméně. Někdy to znamená práci navíc, jindy ani to ne: když tím opatřením
je prostě, zdroj vůbec nezapnout.

Právě dva takové příklady odpovědného chování, ke kterému se dosavadní
znečišťovatelé (to není nic hanlivého, i provozovatel teplárny, dělající
jistě užitečnou a nezbytnou práci, je současně i znečišťovatel) dobrovolně
rozhodli (dobrovolně: ne pod hrozbou sankcí, ty skutečně zatím uvalit
stěží lze), jsem pro světová média zveřejnil nedávno, viz
  Linkname: [Svetlo]Light pollution begins to decline in Czechia (fwd)
    URL: http://amper.ped.muni.cz/svetlo/a/msg00297.html
 -- pochváleni jsou po zásluze 
 Boby Centrum v Brně (vypli na věky skybeamer, česky snad světelnou sirénu
nebo světelné dělo)
 a město Vsetín (přestalo svítit na hřbitov za letních nocí).

Já jsem naopak přesvědčen, že právě v této přechodné době je zákon pro
světelné praktiky zvláště relevantní. Musí se rozhodovat sami, bez
možnosti prohlásit prostě, že vyhověli nějakému předpisu a že je tedy vše
v pořádku. Taková výmluva ostatně nebude platit nikdy, každý předpis,
jehož účelem je omezit znečišťování, dává jen krajní hranice, vždy lze
docílit ještě lepších výsledků, to by měla být profesionální ctižádost
každého odborníka, i kdyby to zákon neukládal. 

Pomiňme teď diskuse, zdali nelze docílit menšího světelného znečištění 
u nových soustav použitím extrémní rozteče stožárů a extrémní svítivosti
lamp těsně pod horizontální rovinu. Nesporné je, že u soustav s běžnými
roztečemi kolem tří výšek stožárů a nějakou rezervou v osvětlenostech (či
jasech) terénu lze velkého snížení světelného znečištění docílit už tím,
že se zabrání vyzařování světla nad horizontální rovinu. U leckterých
svítidel to lze provést snadno náhradou spodního vyčnívajícího plastového
krytu rovným kaleným sklem. Jak jsme v Brně už zjistili, takové sklo stojí
pod sto korun (kalírna je u nás a např. v Teplicích, u nás mají podmínku
tloušťky alespoň 4 mm), výměna může být i za korun třeba pět, pokud se
uskuteční současně s výměnou staré výbojky.

Další možnost snadného snížení světelného znečištění se nabízí u svítidel,
kde lze rychle vyměnit předřadník. U takových není jistě potřeba, aby měly
od začátku rezervu na to, až budou za dvacet let špinavá a neúčinná. Dokud
jsou mladá a čistá, lze do nich leckde dát předřadník a výbojku slabší,
však se ten silnější použije jinde. Pokud by při některé příští výměně
výbojky bylo už svítidlo špatné, lze tam silnější předřadník i výbojku
vrátit. Ale ono to potřeba být nemusí, účinnosti výbojek zatím stále
rostou a stárnutí dnešních IP65 a jiných trvanlivých svítidel tak dost
možná vykompenzují. (Pokud si říkáte, že už slabší výbojku nemáte,
vzpomeňte, že řada HPS výbojek nekončí dole u 50 W, někde možná lze
předřadník vůbec obejít a použít prostě kompaktní zářivku...)

srdečně zdraví 
 Jeník Hollan

PS.
 
 děkuji pořadatelům Světla 2002 za krásnou přednášku pana Anselmiho,
ostatně na stránkách http://www.disano.it je o světelném znečištění dost
informací. Chybí jen přímé odkazy na zákony některých italských regionů.

 vystavil jsem na internetu dva své články napsané pro Veroniku, jsou to
ty dva nejnovější v adresáři např.
 http://amper.ped.muni.cz/light/texty_html/ 
 -- přímo o venkovním osvětlování, takový stručný úvod, je ten vero0202,
 tj. např.
 http://amper.ped.muni.cz/light/texty_pdf/vero0202.pdf 
 nebo v html
  Linkname: Elektrické světlo: dobrý sluha, ale špatný pán
    URL: http://amper.ped.muni.cz/light/texty_html/vero0202.html

 teď jsem zjistil, že ,,dávnou`` zprávu o českém překladu studie
  Linkname: [Svetlo]Venkovní osvětlení a kriminalita
    URL: http://amper.ped.muni.cz/svetlo/a/msg00256.html 
 jsem do svetlarne neposlal, omlouvám se. Dr. Clark už má téměř hotovu
další, zcela aktualizovanou a podrobnější verzi textu o venkovním
osvětlení pro 21. století, vč. rozsáhlé kapitoly o kriminalitě, jak bude
zveřejněna, dám vědět.