[Svetlo]povidani o nebi

Jan Hollan
Wed, 19 Jun 2002 13:34:44 +0200 (CEST)


Milí příznivci světelné pohody,

dal jsem na web své povídání o nebi, které vyšlo nedávno ve Veronice
(zkrácené, mělo být raději asi na pokračování) -- s venkovním osvětlováním
souvisí jen volně, podobně jako fascinující fejeton Ivana Šolce, který asi
už znáte.

Je to soubor kraj_neb.* v adresářích texty_* na adrese
  http://amper.ped.muni.cz/light
 tj. např. 
  http://amper.ped.muni.cz/light/texty_pdf/kraj_neb.pdf
 nebo
  http://amper.ped.muni.cz/light/texty_html/kraj_neb.html

zdraví
 Jeník